Xây dựng giá trị kinh doanh thông qua tính bền vững

Xem video

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI SCS TRUNG ĐÔNG

SCS-Trung Đông phục vụ thị trường Nam Á và Trung Đông thay mặt cho SCS Global Services, cung cấp chứng nhận của bên thứ ba, kiểm toán và thử nghiệm các khiếu nại về môi trường, tính bền vững và chất lượng. Chúng tôi cung cấp các chương trình được công nhận và công nhận trên toàn cầu như FSC®, Chuỗi lưu ký PEFC, xác minh tính hợp pháp của gỗ, cũng như các dịch vụ bổ sung dành riêng cho thị trường Trung Đông. Để có kiến thức khu vực và dịch vụ đáng tin cậy, hãy chọn SCS.

Trung Đông - Công trình xanh

Các dịch vụ sau đây có sẵn ở Trung Đông. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:

Bobby Mathew |   Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Ấn Độ & Trung Đông |   Ph: +91 99866 74550 |   Liên hệ

Trung Đông - Lâm nghiệp

Các dịch vụ sau đây có sẵn ở Trung Đông. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:

Bobby Mathew |   Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Ấn Độ & Trung Đông |   Ph: +91 99866 74550 |   Liên hệ

Stanley Mathuram |   Phó Chủ tịch điều hành |   Ph: 616.299.1073 |   Liên hệ

Đóng góp của chúng tôi

Cùng với khách hàng và đối tác của chúng tôi, chúng tôi đang tích cực tác động đến thế giới xung quanh chúng tôi
 • CO2

  CO2

  295 triệu
  Số tấn CO2e

  Cột mốc mới đạt được
  cho bù đắp carbon được xác minh.

  Đọc thêm

 • Dặm anh

  Dặm anh

  44+ Triệu
  Dặm anh

  Mẫu đất rừng hiện được chứng nhận
  theo Tiêu chuẩn FSC®.

  Đọc thêm

Khách hàng nổi bật

Thúc đẩy thay đổi với một số công ty thông minh nhất thế giới

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, chúng tôi có câu trả lời. Nếu bạn cần một cái gì đó, chúng tôi ở đây để giúp đỡ.