An toàn thực phẩm

Đáp ứng thách thức an toàn thực phẩm thông qua đào tạo đánh giá chuyên gia từ SCS.

Dịch vụ của chúng tôi

Các công ty thực phẩm trong chuỗi cung ứng - từ nhà sản xuất, đóng gói và nhà sản xuất đến các nhà phân phối và bán lẻ - nhận ra rằng quản lý và thực hành an toàn thực phẩm mạnh mẽ là nền tảng cho sức khỏe và hạnh phúc của người tiêu dùng, và cần thiết để bảo vệ danh tiếng thương hiệu. Ngành công nghiệp thực phẩm cũng đáp ứng các mối quan tâm của người tiêu dùng về một loạt các vấn đề chất lượng thực phẩm. SCS đã tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực chứng nhận và dịch vụ thực phẩm và nông nghiệp trong hơn ba thập kỷ, với khả năng kiểm toán trên toàn thế giới.

Để biết các tùy chọn kiểm tra an toàn thực phẩm mở rộng, tại chỗ và ảo, nhấp vào đây

Dịch vụ nổi bật

All Food Safety Services

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận