An toàn thực phẩm

Dịch vụ của chúng tôi

Các công ty thực phẩm trong chuỗi cung ứng - từ nhà sản xuất, nhà đóng gói và nhà sản xuất đến nhà phân phối và nhà bán lẻ - nhận ra rằng quản lý và thực hành an toàn thực phẩm mạnh mẽ là nền tảng cho sức khỏe và hạnh phúc của người tiêu dùng và cần thiết để bảo vệ danh tiếng thương hiệu. Ngành công nghiệp thực phẩm cũng đáp ứng mối quan tâm của người tiêu dùng về một loạt các vấn đề chất lượng thực phẩm. SCS là công ty tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực chứng nhận và dịch vụ thực phẩm và nông nghiệp trong hơn ba thập kỷ, với khả năng kiểm toán trên toàn thế giới.

Tất cả các dịch vụ an toàn thực phẩm

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận