Chứng nhận Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI)

BRCGS, GLOBALG. AP, PrimusGFS &; SQF

Chứng nhận Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) là gì?

Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) là một nỗ lực hợp tác toàn cầu nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm. Ngày càng có nhiều người mua lẻ và dịch vụ thực phẩm trên khắp thế giới hiện yêu cầu các nhà cung cấp của họ áp dụng hệ thống kiểm toán và an toàn thực phẩm phù hợp với tiêu chí GFSI và ưu tiên các nhà cung cấp đã có hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm được chứng nhận độc lập theo chương trình chuẩn GFSI. Thể hiện sự tuân thủ an toàn thực phẩm của tổ chức bạn với các chương trình GFSI được công nhận trên toàn cầu dưới đây.

Tại sao chọn SCS?

Là đơn vị chứng nhận bên thứ ba hàng đầu về chứng nhận an toàn thực phẩm, đội ngũ chuyên gia quản lý an toàn thực phẩm của SCS có thể giúp bạn chọn chương trình phù hợp với tổ chức của bạn và hướng dẫn bạn trong suốt quá trình. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các chứng nhận ngành công nghiệp thực phẩm và có thể giúp bạn được công nhận trong nhiều lĩnh vực từ an toàn đến bền vững.

  • Chứng nhận an toàn thực phẩm GFSI

Yêu cầu thông tin

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hoặc cần thêm thông tin? Kết nối với chúng tôi.

Bernadette Goldstein