Chứng nhận Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI)

BRCGS, GLOBALG. A.P., PrimusGFS & SQF

Nhà vô gia cư Bernadette Goldstein |  
Kristy-Ann Bura |  
Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) là một nỗ lực hợp tác toàn cầu nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm. Ngày càng có nhiều người mua bán lẻ và dịch vụ thực phẩm trên toàn thế giới hiện bắt buộc các nhà cung cấp của họ áp dụng các hệ thống kiểm toán và an toàn thực phẩm phù hợp với tiêu chí GFSI và ủng hộ các nhà cung cấp đã có hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm của họ được chứng nhận độc lập theo chương trình chuẩn GFSI. Giới thiệu cho tổ chức của bạn tuân thủ các chương trình GFSI được công nhận trên toàn cầu dưới đây.

Là một công ty chứng nhận hàng đầu của bên thứ ba về chứng nhận an toàn thực phẩm, đội ngũ chuyên gia quản lý an toàn thực phẩm của SCS có thể giúp bạn chọn chương trình phù hợp với tổ chức của bạn và hướng dẫn bạn trong suốt quá trình. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các chứng chỉ ngành công nghiệp thực phẩm và có thể giúp bạn được công nhận trong nhiều lĩnh vực từ an toàn đến bền vững.

 

 

Thông tin yêu cầu

Bạn cần thêm thông tin? Điền vào mẫu và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian ngắn.

Tài nguyên liên quan

Bấm để tìm hiểu thêm hoặc tải xuống tài nguyên liên quan đến dịch vụ này

Hội thảo trực tuyến
Nghe từ các chuyên gia trong ngành về cách họ đã sử dụng các chương trình thị trường toàn cầu CPO (Chủ sở hữu chương trình chứng nhận) như thế nào...
Hội thảo trực tuyến
Điều hướng thế giới an toàn thực phẩm có thể đáng sợ. BRCGS và SCS Global Services Đang hợp tác để dạy cho bạn ...
Video
Hội thảo trực tuyến tương tác này cung cấp tổng quan về các bản cập nhật và thay đổi đối với tiêu chuẩn SQF mới và giúp bạn...