Đội ngũ của chúng tôi

Nhóm SCS bao gồm các nhân viên có trình độ cao trên khắp thế giới, làm việc nghiêm túc để thúc đẩy việc ra quyết định và chính sách bền vững nhằm bảo vệ môi trường của chúng ta, hỗ trợ người lao động và cộng đồng, và nâng cao mức sống cho tất cả mọi người.

Lãnh đạo

Danh bạ nhóm

Lọc theo khu vực hoặc chương trình hoặc tìm kiếm theo tên để xem danh sách nhân viên của chúng tôi