Công trình xanh

Meet the green building challenge through expert assessment training from SCS.

Dịch vụ của chúng tôi

Lĩnh vực xây dựng đi đầu về tính bền vững, với sự đổi mới trong thiết kế, khoa học vật liệu, sản xuất và hiệu quả hoạt động thúc đẩy cải thiện và giảm lượng khí thải carbon của môi trường xây dựng. Từ vật liệu kết cấu đến hoàn thiện nội thất đến đồ nội thất, các nhà sản xuất đang đáp ứng các thông số kỹ thuật của thiết kế và khách hàng bằng cách chứng nhận rằng sản phẩm của họ đáp ứng các tiêu chuẩn xuất sắc. SCS cung cấp một bộ đầy đủ các dịch vụ chứng nhận của bên thứ ba để đáp ứng nhu cầu này.

All Green Building Services

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận

Xác nhận

Tư vấn

Xác minh