Xác nhận & Xác minh MRR

Xác minh Dữ liệu GHG của bạn cho Quy định của California về Báo cáo Bắt buộc về Phát thải Khí Nhà kính

Xác nhận & Xác minh MRR là gì?

Theo Đạo luật Giải pháp Nóng lên Toàn cầu California năm 2006 (AB 32), tiểu bang California yêu cầu các thực thể cụ thể báo cáo và xác minh lượng khí thải nhà kính (GHG) của họ hàng năm. Quy định về Báo cáo Bắt buộc về Phát thải Khí Nhà kính (MRR) được giám sát bởi Ủy ban Tài nguyên Không khí California (CARB), cơ quan chủ trì giám sát tất cả các chương trình biến đổi khí hậu và các nỗ lực kiểm soát ô nhiễm không khí ở California.

Theo MRR, yêu cầu các báo cáo phát thải khí nhà kính phải tuân theo các yêu cầu quy định và được xác minh độc lập bởi các cơ quan xác minh được CARB công nhận. Các bản tóm tắt dữ liệu phát thải GHG được báo cáo theo MRR được công bố hàng năm và dữ liệu này sau đó được Chương trình Cap-and-Trade sử dụng và đưa vào Kiểm kê Khí nhà kính California. CARB đã triển khai chương trình xác minh của bên thứ ba để hỗ trợ báo cáo về GHG.

SCS Global Services (SCS), với tư cách là cơ quan xác minh được CARB công nhận, có thể giúp tổ chức của bạn điều hướng quy trình phức tạp để xác minh dữ liệu GHG của bạn theo các quy tắc quy định được yêu cầu theo MRR.

*Nguồn: California Air Resources Board - https://ww2.arb.ca.gov/

Tại sao chọn SCS?

SCS Global Services (SCS), với tư cách là cơ quan xác minh được CARB công nhận, có thể giúp tổ chức của bạn điều hướng quy trình phức tạp để xác minh dữ liệu GHG của bạn theo các quy tắc quy định được yêu cầu theo MRR của California. Là một cơ quan xác minh được CARB phê duyệt và công nhận, kinh nghiệm tư vấn và xác minh nhiên liệu sâu rộng của SCS kết hợp với đội ngũ kiểm toán am hiểu của mình có thể cung cấp dịch vụ hợp lý và đáp ứng. Đội ngũ nội bộ tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp hướng dẫn tùy chỉnh trong từng bước của quy trình xác minh của bạn.

  • Lợi ích
  • Thời hạn liên quan

Những lợi ích của việc xác minh thông qua SCS bao gồm:

  • CARB được phê duyệt và công nhận — Là một cơ quan xác minh được phê duyệt, SCS sẵn sàng giúp công ty của bạn tuân thủ MRR của California. Chúng tôi cung cấp xác nhận lộ trình nhiên liệu, xác minh hàng năm về báo cáo lộ trình nhiên liệu, xác minh hàng năm về báo cáo vận chuyển nhiên liệu hàng quý và đánh giá hàng quý về báo cáo giao dịch nhiên liệu.
  • Kinh nghiệm tư vấn và xác minh nhiên liệu sâu rộng — SCS có kinh nghiệm trong việc cung cấp xác minh chất lượng cao về chuỗi cung ứng nhiên liệu sinh học và nhiên liệu thay thế trong hơn năm năm và có hơn 25 năm kinh nghiệm trong nông nghiệp, khí nhà kính và chứng nhận lâm nghiệp.
  • Dịch vụ được sắp xếp hợp lý và đáp ứng - Với SCS, bạn sẽ có một nhóm chứng nhận nội bộ tận tâm và giàu kinh nghiệm sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp hướng dẫn tùy chỉnh trong từng bước của quy trình xác minh.
  • Nhóm kiểm toán am hiểu - Nhóm MRR của chúng tôi bao gồm các chuyên gia về mô hình phát thải vòng đời, sản xuất nhiên liệu và kỹ thuật quy trình. Nhiều người xác minh chính của chúng tôi có kinh nghiệm trực tiếp trong nhiều ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học (bao gồm ethanol, diesel sinh học và khí tự nhiên tái tạo), bao gồm phát thải chu kỳ, sản xuất nhiên liệu, kỹ thuật quy trình, quản lý nguyên liệu, v.v.
  • Dễ dàng kết hợp các xác minh của bạn - Ngoài MRR, chúng tôi có thể xác minh và xác nhận một số chứng nhận bổ sung bao gồm Cơ quan đăng ký khí hậu, CDP, Tiêu chuẩn nhiên liệu carbon thấp của California (LCFS); chuỗi cung ứng bền vững theo hệ thống Chứng nhận Carbon và Bền vững Quốc tế (ISCC); Hội nghị bàn tròn về vật liệu sinh học bền vững (RSB), Hội nghị bàn tròn về dầu cọ bền vững (RSPO); Chứng nhận Bonsucro (Sáng kiến mía đường tốt hơn) và chương trình nhiên liệu sinh học Colombia (Nghị quyết 1962).
Cuối tháng GiêngCal e-GGRT được kích hoạt cho năm báo cáo hiện tại.
Tháng Hai 1Thời hạn đăng ký cho các đơn vị điện lực (EPE) để đăng ký các cơ sở và đơn vị nguồn được chỉ định.
Tháng Tư 11Thời hạn báo cáo cho các cơ sở và nhà cung cấp nhiên liệu và carbon dioxide, trừ khi phải báo cáo rút gọn. Áp dụng cho các cơ sở sản xuất điện, nhà máy lọc dầu, nhà máy xi măng, cơ sở sản xuất hơn 25.000 tấn CO2e từ các nguồn đốt, nhà cung cấp và các cơ sở khác.
Tháng Sáu 1Thời hạn báo cáo để gửi báo cáo đơn vị điện lực và cho các đối tượng phải báo cáo rút gọn. Các cơ sở phát điện phải báo cáo trước ngày 10/4 (11/4/2021), ngay cả khi đơn vị điện lực vận hành.
Tháng Bảy 16Thời hạn hiệu chỉnh RPS Dữ liệu điều chỉnh cần thiết cho các báo cáo dữ liệu của đơn vị điện lực (tức là 45 ngày sau ngày đến hạn báo cáo dữ liệu phát thải)
Tháng Tám 10Tuyên bố xác minh cuối cùng đến hạn cho tất cả các báo cáo, bao gồm khí thải, dữ liệu nhà cung cấp và dữ liệu sản phẩm.

Yêu cầu thông tin

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hoặc cần thêm thông tin? Kết nối với chúng tôi.