FSMA: HUẤN LUYỆN PCQI VÀ FSVP

Đạo luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm đã được Tổng thống Barack Obama ký thành luật vào ngày 4 tháng 1 năm 2011. FSMA đã trao cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm để điều chỉnh cách thức trồng, thu hoạch và chế biến thực phẩm. SCS cung cấp Các biện pháp kiểm soát phòng ngừa được FDA phê duyệt cho thực phẩm của con người để kiểm soát phòng ngừa Cá nhân đủ điều kiện (PCQI) và Chương trình xác minh nhà cung cấp nước ngoài (FSVP) được cung cấp bởi các giảng viên FSPCA được phê duyệt. Khóa học Thực hành Phân phối Tốt Kho và Vận chuyển Vệ sinh bao gồm các yêu cầu liên quan đến FSMA.

Khám phá các khóa học của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, chúng tôi có câu trả lời. Nếu bạn cần một cái gì đó, chúng tôi ở đây để giúp đỡ.