Xác minh CORSIA

Chương trình bù đắp và giảm thiểu carbon để xác minh phát thải hàng không quốc tế

Chứng minh sự tuân thủ với Xác minh CORSIA từ SCS

Phát thải từ hàng không chiếm khoảng 2,5% lượng khí thải CO2 toàn cầu hàng năm và đang tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu giảm lượng khí thải carbon của du lịch hàng không, ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế) đã giới thiệu chương trình CORSIA (Chương trình bù đắp và giảm thiểu carbon cho hàng không quốc tế) vào năm 2016. Các nhà khai thác quốc tế có thể xác minh lượng khí thải carbon hàng năm của họ bằng cách SCS Global Services, một cơ quan xác minh CORSIA độc lập được công nhận.

Các nhà khai thác máy bay đi du lịch trong không phận quốc tế đã bắt đầu báo cáo lượng khí thải hàng năm của họ thông qua tiết lộ CORSIA và làm việc hướng tới giảm phát thải đáng kể và bù đắp trên hành trình hướng tới trung hòa carbon. 121 chính phủ trên thế giới đã áp dụng CORSIA và tuân thủ chương trình CORSIA, sẽ được yêu cầu bởi hầu hết những người áp dụng vào năm 2027. Báo cáo CORSIA giúp các hãng hàng không đáp ứng các yêu cầu quy định, cải thiện các tác động môi trường gần, ngắn hạn và dài hạn, đồng thời cải thiện mối quan hệ giữa nhà đầu tư và các bên liên quan thông qua các chiến lược quản lý khí hậu tiên tiến. 

Với mục tiêu giảm phát thải tổng thể, chương trình CORSIA cũng thúc đẩy các biện pháp bổ sung để bù đắp lượng khí thải CO2 không thể giảm thông qua việc sử dụng các cải tiến công nghệ hoặc vận hành và nhiên liệu hàng không bền vững bằng cách mua các đơn vị bù đắp từ thị trường carbon để đảm bảo rằng mức cơ bản không bị vượt quá. 

Tại sao chọn SCS?

SCS được công nhận bởi Ủy ban Công nhận Quốc gia ANSI (ANAB) là nhà cung cấp Dịch vụ Xác minh Khí nhà kính theo ISO 14065 và được ICAO liệt kê là người xác minh cho chương trình CORSIA. Là công ty hàng đầu về chứng nhận và báo cáo bền vững trong bốn thập kỷ qua, SCS đã tự khẳng định mình là nhà cung cấp Xác minh Khí nhà kính có uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm và hàng trăm xác minh. SCS là một trong những cơ quan xác minh CORSIA đầu tiên cho một hãng hàng không lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ. SCS đã cung cấp xác minh chất lượng cao về nhiên liệu sinh học và chuỗi cung ứng nhiên liệu thay thế trong hơn năm năm và có hơn 25 năm kinh nghiệm trong nông nghiệp, khí nhà kính và chứng nhận lâm nghiệp. Ngoài LCFS, SCS xác minh các chuỗi cung ứng bền vững theo hệ thống Chứng nhận Carbon và Bền vững Quốc tế (ISCC), Hội nghị bàn tròn về Vật liệu sinh học bền vững (RSB), Tiêu chuẩn nhiên liệu carbon thấp và hơn thế nữa.

 • Lợi ích
 • Hỏi đáp
 • Quá trình
 • CORSIA cung cấp một khuôn khổ thống nhất cho việc báo cáo lượng khí thải CO2 và bù đắp carbon, cung cấp cho các nhà khai thác máy bay một cách tiếp cận hợp lý để giới thiệu các chiến lược giảm thiểu khí hậu.
 • CORSIA hỗ trợ các công ty hàng không trên hành trình trung hòa carbon và hỗ trợ du lịch sinh thái với các chiến lược bổ sung có thể tác động tích cực đến các thương hiệu hàng không coi trọng việc giới thiệu các sáng kiến bền vững của họ.
 • CORSIA có cách tiếp cận theo từng giai đoạn cho phép các nhà khai thác máy bay sử dụng số lượng phát thải cơ bản từ hồ sơ phát thải năm 2019 của họ hoặc sử dụng lượng khí thải CO2 thực tế phát ra hàng năm. Điều này cho phép các nhà khai thác máy bay làm quen với chương trình CORSIA với dự đoán yêu cầu của nó bắt đầu từ năm 2027.
 • CORSIA liên tục phấn đấu để giúp ngành hàng không thực hiện phần việc của mình để giảm lượng khí thải và tác động tích cực đến khí hậu bằng cách làm việc chăm chỉ để phát triển các công nghệ mới ít sử dụng carbon hơn, hoạt động hiệu quả hơn và cơ sở hạ tầng tốt hơn. 

Xác minh CORSIA là gì?

CORSIA, Chương trình bù đắp và giảm thiểu carbon cho hàng không quốc tế, là một sáng kiến bù đắp toàn cầu của nhiều bên liên quan được thành lập để bù đắp lượng khí thải CO2 hàng không quốc tế để giúp ổn định khí hậu toàn cầu và giảm mức phát thải CO2 do máy bay gây ra. Theo Tiêu chuẩn CORSIA và Thực hành được khuyến nghị (SARPs), việc bù đắp lượng khí thải CO2 từ việc tuân thủ sáng kiến này sẽ đạt được bởi các nhà khai thác máy bay thông qua việc mua lại và hủy bỏ các đơn vị phát thải từ thị trường carbon toàn cầu. Sáng kiến CORSIA được bắt đầu vào năm 2016 khi các quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đưa ra quyết định lịch sử áp dụng biện pháp toàn cầu, dựa trên thị trường để giảm lượng khí thải CO2 hàng không.

Ai được yêu cầu xác minh CORSIA?

CORSIA áp dụng cho máy bay lớn hơn 5.700 kg và có lượng khí thải hàng năm lớn hơn 10.000 tấn CO2 mỗi năm. Bao gồm máy bay là các hãng hàng không, hãng vận chuyển hàng hóa và nhà khai thác máy bay kinh doanh.  Hiện tại, CORSIA là một chương trình tự nguyện dành cho các nhà khai thác máy bay ở các quốc gia thành viên ICAO (hiện tại là 121) nhưng sẽ là bắt buộc bắt đầu từ năm 2027. Có hai giai đoạn ban đầu bắt đầu từ năm 2021-2023 và 2024-2026 khi các nhà khai thác máy bay có các tùy chọn cụ thể để xác định cơ sở các yêu cầu bù đắp của họ. Trong "giai đoạn thí điểm" kéo dài đến cuối năm 2023, các nhà khai thác máy bay có hai lựa chọn:

 1. Sử dụng lượng khí thải đã được xác minh của nhà khai thác máy bay được CORSIA bảo hiểm trong năm nhất định (tức là năm 2021, 2022 và 2023)
 2. Sử dụng lượng khí thải đã xác minh của người khai thác máy bay cho năm cơ sở 2019.

Đối với "giai đoạn đầu" từ năm 2024-2026, việc tính toán để xác định các yêu cầu bù đắp của người khai thác tàu bay sẽ dựa trên lượng khí thải đã được xác minh trong một năm cụ thể (tức là 2024, 2025 và 2026).

Trong giai đoạn thứ ba bắt đầu vào năm 2027 và hiện kết thúc vào năm 2035, sự tham gia của các quốc gia thành viên sẽ không còn là tự nguyện và sẽ chỉ có những miễn trừ hạn chế dựa trên các tiêu chí liên quan đến hàng không như phát thải tổng thể thấp cho tiểu bang hoặc các tiêu chí kinh tế xã hội như các quốc gia được xác định là các quốc gia kém phát triển nhất hoặc các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Để biết thêm tiêu chí, vui lòng truy cập trang web ICAO CORSIA.

Các tiêu chuẩn CORSIA và thực hành được khuyến nghị (SARPs) là gì?

ICAO đã tạo ra một bộ tiêu chuẩn chính thức và khuyến nghị thực hành như một bộ hướng dẫn cho các thành viên CORSIA và các nhà khai thác hàng không. Chúng được nêu trong một tài liệu dài 120 trang có sẵn trên trang web của ICAO tại đây và nêu chi tiết việc giám sát, báo cáo và xác minh được yêu cầu về hoạt động của máy bay để tuân thủ các hướng dẫn của CORSIA.

Các nhà khai thác máy bay có phải xác minh lượng khí thải của họ mỗi năm không?

Có, các nhà khai thác máy bay được yêu cầu xác minh báo cáo phát thải hàng năm của họ bởi một nhà cung cấp xác minh bên thứ ba được công nhận. Ngoài ra, mỗi nhà khai thác máy bay được yêu cầu nộp báo cáo đã xác minh cho quốc gia thành viên của họ. Ví dụ: tại Hoa Kỳ, các báo cáo được nộp cho Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA). Mỗi quốc gia trong số 121 quốc gia thành viên có cơ quan quản lý không phận riêng để gửi báo cáo phát thải đã được xác minh.

Xác minh CORSIA có phải là một chương trình được công nhận không?

Có, Chương trình Xác minh CORSIA là một chương trình được ANAB công nhận, vì vậy tất cả các xác minh sẽ trải qua các cuộc đánh giá ANAB tiêu chuẩn, bao gồm hai kiểm toán viên chính, một để thực hiện đánh giá / xác minh và một để cung cấp đánh giá kỹ thuật về đánh giá. Các kiểm toán viên này được đào tạo cả về tiêu chuẩn ISO 14064-3 và chương trình CORSIA và các yêu cầu kỹ thuật. 

Người khai thác máy bay có thể có các yêu cầu bù đắp, ngay cả khi Quốc gia đăng ký của họ không tham gia bù đắp CORSIA không?

Có. Do cách tiếp cận dựa trên tuyến bay của CORSIA, một nhà khai thác máy bay bay các tuyến bay giữa các quốc gia tham gia sẽ phải tuân theo các yêu cầu bù đắp theo CORSIA, bất kể quốc gia đăng ký của họ có tham gia bù đắp CORSIA hay không.

Thời hạn nộp báo cáo CORSIA là bao lâu?

Nói chung, các nhà khai thác máy bay dự kiến sẽ tổng hợp dữ liệu phát thải CO2 của năm trước và gửi báo cáo xác minh cho cơ quan hàng không được chỉ định của họ không muộn hơn ngày 30 tháng Tư hàng năm. 

Để biết thêm chi tiết về chương trình CORSIA, vui lòng truy cập trang Câu hỏi thường gặp của ICAO CORSIA tại đây.

Bước 1: Bảng câu hỏi trưng dụng

 • Người khai thác tàu bay hoàn thành bảng câu hỏi chi tiết về loại và quy mô hoạt động, phương pháp giám sát sử dụng nhiên liệu, hệ thống dữ liệu sử dụng, số lượng tàu bay, số lượng công ty con (nếu có) để đưa vào phạm vi công việc. [Lưu ý: chúng ta cần tạo cái này]

Bước 2: Xác định phạm vi

 • Bảng câu hỏi đánh giá SCS, thảo luận về ngân sách, thời gian biểu và lịch trình kiểm toán (có thể yêu cầu hoặc không yêu cầu xem xét tại chỗ)

Bước 3: Kiểm toán và báo cáo

 • Kiểm toán viên trưởng được SCS ANAB công nhận cung cấp đánh giá và kiểm toán dữ liệu toàn diện và gửi báo cáo cho nhà khai thác máy bay để xem xét. Báo cáo có thể bao gồm các phát hiện cần xem xét và sửa đổi bởi nhà điều hành. 

Bước 4: Báo cáo xác minh

 • Sau khi tất cả các làm rõ và điều chỉnh được thực hiện và thông tin đã được nhà điều hành phê duyệt, SCS ghi lại kết quả xác minh trong mẫu báo cáo CORSIA và đệ trình để xem xét độc lập nội bộ bởi Người xác minh chính của SCS CORSIA, người vẫn độc lập với Nhóm xác minh.

Bước 5: Đệ trình báo cáo CORSIA cuối cùng

 • SCS nộp báo cáo xác minh CORSIA cuối cùng cho nhà khai thác và cơ quan hàng không của nhà khai thác. Nhà khai thác cũng gửi báo cáo đã được xác minh cho cơ quan hàng không của mình.

Yêu cầu thông tin

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hoặc cần thêm thông tin? Kết nối với chúng tôi.