Chúng tôi có thể giúp bạn tìm thấy gì?

Biết những gì bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm để tìm dịch vụ Chứng nhận, Xác minh và Xác thực bạn cần.

 

Bốn thập kỷ dẫn đầu về tính bền vững

SCS là công ty hàng đầu thế giới về chứng nhận, xác nhận và xác minh của bên thứ ba về các tuyên bố về môi trường, tính bền vững và an toàn thực phẩm và chất lượng.

Đào tạo, tư vấn và xây dựng tiêu chuẩn

Chúng tôi cũng cung cấp Dịch vụ Đào tạo hoặc Tư vấn cho các ngành công nghiệp được chọn!

 • Đào tạo

  Đào tạo

   
 • Tiêu chuẩn SCS

  Tiêu chuẩn SCS

   
 • Dịch vụ tư vấn SCS

  Dịch vụ tư vấn SCS