Quy định về nhiên liệu sạch của Canada

Cung cấp Xác minh theo Quy định về Nhiên liệu Sạch của Canada (CFR)

Quy định về nhiên liệu sạch của Canada là gì?

Quy định về nhiên liệu của Canada (CFR) là một quy định đặt ra các yêu cầu để bán nhiên liệu vận tải vào thị trường Canada. Quy định được đưa ra vào tháng 3/2021 và đặt ra các yêu cầu bắt buộc về hiệu suất cường độ carbon trong vòng đời tối thiểu mà các nhà sản xuất nhiên liệu lỏng phải đáp ứng, với mục đích giảm cường độ carbon của nhiên liệu lỏng ít nhất 12% vào năm 2030. 

SCS Global Services là Cơ quan xác minh được phê duyệt để xác minh các ứng dụng và báo cáo (Nhiên liệu tái tạo / sinh học / CI thấp) theo Quy định về nhiên liệu sạch của Canada (CFR). 

Tại sao chọn SCS?

SCS đã cung cấp các dịch vụ xác minh chất lượng cao của chuỗi cung ứng nhiên liệu sinh học và nhiên liệu thay thế trong khoảng 10 năm và có hơn 25 năm kinh nghiệm trong nông nghiệp, khí nhà kính và chứng nhận lâm nghiệp.

SCS cũng xác minh các lộ trình nhiên liệu sinh học theo Tiêu chuẩn Nhiên liệu Carbon thấp (LCFS), Chương trình Nhiên liệu Sạch Oregon (CFP) và hệ thống Chứng nhận Carbon và Bền vững Quốc tế (ISCC). Nếu quan tâm, chúng tôi cũng có chuyên môn về RSB, RSPO, Bonsucro và Nghị quyết Colombia 1962.

 • Xác minh
 • Quy trình xác minh
 • Lợi ích

Xác minh:

Xác minh theo Khu vực 2 - Nhiên liệu tái tạo / sinh học / CI thấp bao gồm: 

 1. Tuân thủ Loại 2 - Cung cấp nhiên liệu carbon thấp, và 
 2. Tuân thủ Loại 3 - Cung cấp nhiên liệu hoặc năng lượng cho các công nghệ xe tiên tiến

Chứng nhận nguyên liệu tuân thủ CFR. Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn này sẽ được công bố vào mùa hè năm 2023 và thông tin chi tiết bổ sung sẽ được cung cấp tại đây.

Các loại báo cáo xác minh:

 1. Phê duyệt cường độ carbon đối với nhiên liệu cường độ carbon thấp, khí nén và khí hóa lỏng (tiểu mục 80 (1)) 
 2. Phê duyệt tạm thời nhiên liệu cường độ carbon hoặc cường độ carbon thấp, khí nén và khí hóa lỏng (tiểu mục 90 (1))
 3. Báo cáo tạo tín dụng hàng năm từ việc chuyển đổi nhiên liệu sử dụng cuối cùng (phần 120)
 4. Báo cáo điều chỉnh tín dụng từ việc cung cấp nhiên liệu cường độ carbon thấp hoặc từ việc chuyển đổi nhiên liệu của người dùng cuối liên quan đến nhiên liệu cường độ carbon thấp (phần 122) (Lưu ý: Báo cáo không bắt buộc phải được xác minh nếu không có tín dụng tuân thủ nào được tạo ra trong thời gian tuân thủ mà báo cáo liên quan)
 5. Báo cáo lộ trình cường độ carbon (phần 123)
 6. Báo cáo cân đối trọng yếu (mục 124)

1. Xác định phạm vi và bắt đầu dự án

 • Khách hàng gửi đơn đăng ký và yêu cầu báo giá để xác minh
 • SCS xác nhận phạm vi dự án và cung cấp cho khách hàng báo giá không bắt buộc
 • Khách hàng ký Lệnh sản xuất và quay trở lại SCS để bắt đầu quá trình xác minh
 • SCS chuẩn bị kế hoạch xác minh và kế hoạch lấy mẫu

2. Kiểm toán tại chỗ

 • SCS xem xét tài liệu của khách hàng trước khi đánh giá tại chỗ
 • Kiểm toán viên SCS tiến hành đánh giá tại chỗ các hoạt động của khách hàng
 • SCS soạn thảo báo cáo xác minh phù hợp với CFR và cung cấp cho khách hàng báo cáo kết quả

3. Hành động khắc phục

 • Khách hàng phản hồi bất kỳ hành động khắc phục cần thiết nào
 • SCS xem xét và xác minh các hành động khắc phục

4. Báo cáo và báo cáo xác minh

 • SCS hoàn thành báo cáo xác minh và các hồ sơ liên quan
 • Người đánh giá độc lập xem xét các bằng chứng và phát hiện
 • SCS hoàn thiện báo cáo xác minh và đệ trình lên ECCC Canada, Bộ phận nhiên liệu carbon thấp
 • SCS cũng có thể cung cấp hỗ trợ tiếp thị cho khách hàng.

5. Dòng thời gian

Chứng nhận mất trung bình 3 tháng để hoàn thành từ khi ký Lệnh sản xuất cho đến quyết định cuối cùng. Lịch trình có thể phụ thuộc vào thời điểm kiểm toán tại chỗ được lên lịch.

*SCS Global Standards sẽ cập nhật trang web này với thông tin liên quan đến Quy trình Chứng nhận Nguyên liệu sau khi quy trình đánh giá đó đã được tạo bởi Tiêu chuẩn SCS và được ECCC phê duyệt. 

Lợi thế SCS

 • Dịch vụ hợp lý và đáp ứng từ đội ngũ chứng nhận giàu kinh nghiệm
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn và xác minh nhiên liệu

Yêu cầu thông tin

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hoặc cần thêm thông tin? Kết nối với chúng tôi.