Sự kiện

SCS Global Services tổ chức, tài trợ và tham dự nhiều sự kiện trong ngành hàng năm. Kết nối với chúng tôi tại sự kiện tiếp theo của chúng tôi.

 • Hiểu quy tắc mới của SEC về tiết lộ khí hậu: Các doanh nghiệp cần làm gì ngay bây giờ!
  Trực tuyến

  Hiểu quy tắc mới của SEC về tiết lộ khí hậu: Các doanh nghiệp cần làm gì ngay bây giờ!

  Tham gia SCS Consulting để tìm hiểu sâu hơn về các yêu cầu mới của SEC và báo cáo các phương pháp hay nhất.
  Liên hệ: Bonnie Holman

 • Tuân thủ DNNN
  Trực tuyến

  Gian lận hữu cơ và thực phẩm: Đảm bảo tuân thủ DNNN

  Bạn đã sẵn sàng cho các yêu cầu chương trình Hữu cơ mới chưa? Tham gia với chúng tôi cho hội thảo trên web thông tin này về các bản cập nhật mới nhất cho NOP và tìm hiểu cách phát triển Phòng chống gian lận hữu cơ P ...
  Liên hệ: Shyama Devarajan