Nhiên liệu và giao thông vận tải

Nhiên liệu vận chuyển là nguồn năng lượng cung cấp năng lượng cho các phương tiện giao thông khác nhau, thường để cung cấp năng lượng cho động cơ đốt trong. Lĩnh vực giao thông vận tải bao gồm xe khách, xe tải và xe buýt, đường sắt, nước và vận tải hàng không được sử dụng để di chuyển người và hàng hóa từ nơi này sang nơi khác. Lĩnh vực giao thông vận tải chiếm khoảng 20% mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu và là nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, chúng tôi có câu trả lời. Nếu bạn cần một cái gì đó, chúng tôi ở đây để giúp đỡ.