Nhiên liệu và Giao thông vận tải

Dịch vụ của chúng tôi

Nhiên liệu vận tải là nguồn năng lượng cung cấp năng lượng cho các phương tiện giao thông khác nhau, thường để cung cấp năng lượng cho động cơ đốt trong. Lĩnh vực vận tải bao gồm xe khách, xe tải và xe buýt, vận tải đường sắt, đường thủy và hàng không được sử dụng để di chuyển người và hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Ngành giao thông vận tải chiếm khoảng 20% mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu và là nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Xác minh

Chứng nhận