Báo cáo khoáng sản xung đột

Thẩm định cho Dodd-Frank (1502) và Quy định khoáng sản xung đột eu (2017/821)

Stanley Mathuram |  

Đáp ứng các yêu cầu thẩm định đối với Dodd-Frank (1502) và Quy định khoáng sản xung đột của EU (2017/821) và tuân thủ các nhiệm vụ báo cáo công khai từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và các nhà quản lý EU với SCS Global Services. Báo cáo kiểm toán và phát triển hệ thống thẩm định của bên thứ ba cho phép bạn tiết lộ đúng các nguồn khoáng sản xung đột và giúp bạn giảm thiểu rủi ro hỗ trợ xung đột vũ trang trong Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và các nước xung quanh.

Nguồn có trách nhiệm

SCS có chuyên môn về truy xuất nguồn gốc và minh bạch kim loại quý cũng như ba thập kỷ kinh nghiệm trong chứng nhận của bên thứ ba về xã hội và môi trường và đánh giá chuỗi cung ứng. Chúng tôi đã phát triển chương trình Nguồn có trách nhiệm được chứng ™, là thành viên của Viện Kim loại Quý Quốc tế (IPMI), và được công nhận bởi Hội đồng Trang sức Có trách nhiệm. Chúng tôi làm việc với các hiệp hội thương mại để phát triển các phương pháp thẩm định dựa trên rủi ro để xác định khoáng sản xung đột và cũng tích cực tham gia với Sáng kiến Khoáng sản Có trách nhiệm (RMI) để tối ưu hóa Quy trình đảm bảo khoáng sản có trách nhiệm của RMI (RMAP).

  • Dịch vụ cung cấp
  • Hệ thống thẩm định
  • Kiểm toán khu vực tư nhân
  • Câu hỏi thường gặp
Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của bạn:
  • Phát triển hệ thống thẩm định - Chúng tôi giúp đảm bảo rằng hệ thống thẩm định của bạn đối với khoáng sản xung đột có hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu quy định, đồng thời hỗ trợ bạn lập kế hoạch và phát triển chính sách tuân thủ khoáng sản xung đột, lập hồ sơ rủi ro, lập bản đồ chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro. Thông qua các dịch vụ này, chúng tôi xác định những lỗ hổng và rủi ro quan trọng trong hệ thống hiện tại của bạn và các khuyến nghị được nêu trong Hướng dẫn thẩm định của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và các khuôn khổ như Danh sách kiểm tra Sáng kiến Lò luyện không xung đột RBA.
  • Kiểm toán báo cáo khoáng sản xung đột - Chúng tôi cung cấp các cuộc kiểm toán khu vực tư nhân độc lập dựa trên hiệu suất (SAs) cho Báo cáo Khoáng sản Xung đột, theo hướng dẫn "Sách vàng" của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Hoa Kỳ (GAO). Kiểm toán xác nhận rằng sự thẩm định được mô tả trong Báo cáo Khoáng sản Xung đột của bạn phù hợp với khuôn khổ OECD và phù hợp với các biện pháp thẩm định mà công ty bạn đã thực hiện.

Thông tin yêu cầu

Bạn cần thêm thông tin? Điền vào mẫu và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian ngắn.