Thủy sản và hải sản bền vững

Dịch vụ của chúng tôi

Đại dương của chúng ta tràn ngập sự sống, và trong quá khứ, dường như vô biên. Tuy nhiên, trong thời đại nâng cao nhận thức về môi trường này, các nhà sản xuất, nhà bán lẻ, thương hiệu hàng đầu và các tổ chức khác hiện nhận ra rằng đại dương của chúng ta và hải sản mà họ hỗ trợ đang bị đe dọa từ nhiều nguồn khác nhau. Do đó, nhu cầu về thủy sản bền vững chưa bao giờ cao hơn và tiếp tục tăng. SCS hoạt động đi đầu trong vấn đề này, cung cấp đánh giá và chứng nhận chuyên nghiệp của bên thứ ba theo các chương trình được quốc tế công nhận.

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận

Xác nhận