Hỗ trợ Quy định về Phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR)

Dịch vụ xác minh và xác nhận đối với hàng hóa không phá rừng

EUDR cho các mặt hàng và sản phẩm không phá rừng

Quy định về phá rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu (EU), được đưa ra vào tháng 6/2023, nhằm ngăn chặn các mặt hàng liên quan đến nạn phá rừng được nhập khẩu vào EU. Mục tiêu chung của quy định này là giảm thiểu mất rừng và đa dạng sinh học, cũng như suy thoái đất. Đối với các công ty toàn cầu sản xuất và nhập khẩu bảy mặt hàng và các sản phẩm có nguồn gốc của chúng (được liệt kê dưới đây) vào các nước EU, EUDR có thể dẫn đến những thách thức đáng kể về hậu cần, báo cáo và tài chính. Các nhà sản xuất, nhà điều hành và thương nhân phải tuân thủ EUDR cho dù sản phẩm đang được cung cấp thông qua các phương tiện truyền thống hay trực tuyến. SCS Global Services cung cấp một loạt các dịch vụ để giúp các công ty bị ảnh hưởng đáp ứng quy định mới này. 

Hàng hoá

Theo EUDR, các sản phẩm của các mặt hàng trên phải được sản xuất theo các chính sách phá rừng của nước xuất xứ, không có nạn phá rừng và được bảo vệ bởi một tuyên bố thẩm định. Ngày giới hạn phá rừng và suy thoái rừng để sản xuất các mặt hàng này là ngày 31 tháng 12 năm 2020, có nghĩa là các sản phẩm được sản xuất sau ngày này không được gây ra nạn phá rừng và suy thoái rừng. 

Giải pháp EUDR của bạn với SCS Global Services

SCS Global Services mang lại bốn thập kỷ kinh nghiệm chứng nhận, xác nhận, xác minh và đánh giá tính bền vững trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, môi trường xây dựng, thực phẩm và nông nghiệp, sản phẩm tiêu dùng và khí hậu. Rút ra từ kiến thức sâu rộng trong ngành và thực tiễn tốt nhất, các giải pháp của chúng tôi có thể giúp các công ty trong các ngành khác nhau đáp ứng các yêu cầu EUDR cho hàng hóa sản xuất của họ. Ngoài ra, với tư cách là thành viên sáng lập của chương trình chứng nhận của Hội đồng Quản lý Rừng (FSC), SCS có kinh nghiệm tuyệt vời trong việc đánh giá các yêu cầu và quy định lâm nghiệp có trách nhiệm trên toàn thế giới. Trên thực tế, SCS hiện đang kiểm toán đối với tất cả các tiêu chuẩn chứng nhận quản lý rừng hàng đầu bao gồm FSC, SFI, PEFC và ATFS. Chúng tôi có kinh nghiệm, chuyên môn và kiến thức cần thiết để xác minh thành công toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn, xác nhận các giải pháp nội bộ của bạn để đánh giá rủi ro, thực hiện đánh giá khoảng cách hoặc tư vấn cho bạn về các biện pháp kiểm soát chất lượng và tuân thủ EUDR. 

EUDR
 • Cung cấp SCS EUDR
 • Yêu cầu chính của EUDR
 • Lợi ích

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giúp các công ty theo nhiều cách khác nhau để đáp ứng các yêu cầu của EUDR liên quan đến nạn phá rừng, xác minh truy xuất nguồn gốc, tính hợp pháp và thực hiện và báo cáo các hệ thống thẩm định.

 1. Xác minh: Đánh giá rủi ro đã được xác minh của bên thứ ba cho chuỗi cung ứng và địa điểm tìm nguồn cung ứng bằng cách sử dụng các quy trình và công cụ như hình ảnh vệ tinh và công nghệ khác, cũng như thu thập dữ liệu để báo cáo truy xuất nguồn gốc.
 2. Kiểm soát chất lượng: Xác nhận các giải pháp nội bộ đã được thiết lập để đánh giá và giảm thiểu rủi ro. SCS đánh giá độc lập nếu các công ty tuân theo các yêu cầu EUDR bằng cách sử dụng dữ liệu riêng của công ty.
 3. Đánh giá khoảng cách: Cung cấp danh sách kiểm tra cho các công ty được chứng nhận để giúp họ hiểu rõ hơn về chuỗi cung ứng của mình và theo dõi sản phẩm của họ từ khi thu hoạch, sản xuất hoặc sản xuất cho đến sản phẩm cuối cùng.

Những cách khác SCS có thể hỗ trợ:

 • Xây dựng và xem xét quy tắc ứng xử
 • Giáo dục và đào tạo nhân viên và nhà cung cấp
 • Phân tích điểm nóng để nhắm mục tiêu các ưu tiên cho chuỗi cung ứng của bạn
 • Đánh giá vòng đời để đánh giá tác động
 • Thí điểm đánh giá/đánh giá nhà cung cấp
 • Xây dựng chính sách tìm nguồn cung ứng có trách nhiệm
 • Hệ thống xếp hạng và giảm thiểu rủi ro dựa trên rủi ro
 • Xác minh hiệu suất của nhà cung cấp
 • Bảng câu hỏi dành cho nhà cung cấp
 • Phát triển tiêu chí và số liệu tìm nguồn cung ứng bền vững

Hệ thống thẩm định 

Các nhà sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu phải thực hiện và báo cáo công khai các hệ thống thẩm định (đánh giá và giảm thiểu rủi ro) trong chuỗi cung ứng của họ để tránh tìm nguồn cung ứng hàng hóa và các sản phẩm có nguồn gốc của họ không có nạn phá rừng hoặc không được sản xuất dựa trên chính sách và pháp luật của nước xuất xứ. 

Truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch

Các nhà sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu cũng phải thiết lập và báo cáo ngày hoặc khung thời gian sản xuất và có được tọa độ địa lý hóa nơi hàng hóa được thu hoạch hoặc sản xuất.

Tuân thủ các thủ tục thực thi

Các nhà sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu phải tuân thủ việc thu thập thông tin về chuỗi cung ứng của họ và nộp báo cáo thẩm định với các đơn xin thông quan. Khi xác định được họ đến từ các quốc gia có rủi ro thấp hay cao, các quy trình có thể trì hoãn với các nhà khai thác rủi ro thấp được phép tiến hành thẩm định đơn giản hóa. 

 • Đáp ứng các yêu cầu xuất nhập khẩu toàn cầu để tiếp cận thị trường toàn cầu lớn hơn cho hàng hóa và sản phẩm của bạn.
 • Xây dựng tài sản thương hiệu bằng cách thể hiện cam kết của bạn đối với quản lý môi trường và tính bền vững.
 • Thiết lập và truyền đạt các biện pháp chuỗi hành trình để giới thiệu khả năng truy xuất nguồn gốc đã được xác minh đối với hàng hóa và sản phẩm của bạn. 
 • Phù hợp với các giá trị toàn cầu và hỗ trợ thực hành lâm nghiệp có trách nhiệm. 

Yêu cầu thông tin

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hoặc cần thêm thông tin? Kết nối với chúng tôi.

Tarik Bellahcene (EUDR)