Quản lý chuỗi cung ứng

Dịch vụ của chúng tôi

Quản lý chuỗi cung ứng là một nhóm các quy trình nhìn thấy một sản phẩm từ sản xuất đến giao hàng cuối cùng cho khách hàng. Quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả có thể cải thiện sự hài lòng của khách hàng, giảm tổng chi phí công việc và thu hút sự chú ý rộng rãi từ các doanh nghiệp và học giả học thuật. Nhìn vào quản lý chuỗi cung ứng là tìm hiểu về tất cả các hoạt động và quy trình bao gồm lập kế hoạch, điều phối, vận hành, kiểm soát và tối ưu hóa toàn bộ hệ thống chuỗi cung ứng.

Tất cả các dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Xác minh

Chứng nhận

Tư vấn