Nhãn tiêu dùng thực phẩm

Dịch vụ của chúng tôi

Các công ty thực phẩm trong chuỗi cung ứng - từ nhà sản xuất, nhà đóng gói và nhà sản xuất đến nhà phân phối và nhà bán lẻ - nhận ra rằng nhãn tiêu dùng là điều cần thiết để bảo vệ danh tiếng thương hiệu và cung cấp tính minh bạch. SCS là công ty tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực chứng nhận và dịch vụ thực phẩm và nông nghiệp trong hơn ba thập kỷ, với khả năng kiểm toán trên toàn thế giới.

Tất cả các dịch vụ nhãn tiêu dùng thực phẩm

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận

Xác minh