Lâm nghiệp bền vững

Dịch vụ của chúng tôi

Rừng khỏe mạnh không chỉ cần thiết cho sự bền vững lâu dài của tài nguyên rừng, mà còn cho nhiều dịch vụ hệ sinh thái mà chúng hỗ trợ, chẳng hạn như giữ đất, cô lập carbon, bảo vệ lũ lụt, sức khỏe môi trường sống, lọc và chất lượng nước. Một loạt các chương trình chứng nhận và nhãn đã xuất hiện để thúc đẩy quản lý rừng có trách nhiệm và hỗ trợ thị trường cho các sản phẩm có nguồn gốc từ rừng được quản lý tốt. SCS là một trong những nhà cung cấp chứng nhận bên thứ ba hàng đầu thế giới trong ngành lâm sản, hoạt động từ vị trí kiến thức sâu rộng và chuyên nghiệp.

Tất cả các dịch vụ lâm nghiệp bền vững

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận

Xác minh