Đào tạo thực phẩm chất lượng an toàn (SQF)

SQF (Thực phẩm chất lượng an toàn) là chứng nhận an toàn thực phẩm được GFSI công nhận. Phiên bản 9 của Bộ luật SQF giới thiệu một cách tiếp cận mới để đánh giá các ngành công nghiệp thực phẩm riêng lẻ với các yêu cầu tùy chỉnh trong các Mã riêng biệt, độc lập: Nguyên tắc cơ bản về an toàn thực phẩm, Sản xuất chính (Sản xuất), Sản xuất, Phân phối, Bao bì thực phẩm, Bán lẻ và Chất lượng.  Các khóa học SQF chuẩn bị cho các nhà cung cấp để đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận. 

Khám phá các khóa học của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, chúng tôi có câu trả lời. Nếu bạn cần một cái gì đó, chúng tôi ở đây để giúp đỡ.