Dịch vụ kỹ thuật tiên tiến

Các giải pháp và công nghệ dựa trên khoa học cho các mục tiêu bền vững của bạn

Các giải pháp phù hợp để phân tích tính bền vững phức tạp

Dịch vụ Kỹ thuật Nâng cao của SCS dành cho các tổ chức có sáng kiến bền vững cấp doanh nghiệp lớn, những người cần chuyên môn kỹ thuật để nghiên cứu và giúp đạt được các dự án và phân tích phức tạp. Chúng tôi giúp các công ty so sánh các sản phẩm về tác động môi trường, đưa ra quyết định sáng suốt về chuỗi cung ứng, tiến hành sự tham gia của các bên liên quan và triển khai công nghệ để đáp ứng nhu cầu xác minh của họ. 

Bạn có các mục tiêu bền vững cụ thể mà bạn đang cố gắng đáp ứng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu hoặc làm thế nào để thu thập và phân tích dữ liệu? SCS giúp xác định các giải pháp, xác định quy trình làm thế nào để đạt được điều đó và thực hiện các phân tích phức tạp để đạt được kết quả dự kiến. Chúng tôi làm việc với các công ty đang cần biết điều gì xảy ra tại nguồn nguyên liệu chuỗi cung ứng của họ đến từ đâu hoặc cần lấp đầy những khoảng trống thông tin cụ thể khác. 

Chúng tôi giúp các công ty đi đến tận cùng câu hỏi của họ, tạo ra một bức tranh rõ ràng hơn cho các bước tiến về phía trước. SCS có các công cụ Đánh giá Vòng đời (LCA) chuyên môn cao như hệ thống thông tin địa lý (GIS) và máy tính LCA, và chúng tôi có thể giúp nhóm của bạn phát triển các công cụ thiết yếu và thu thập tài nguyên để ra quyết định. Chúng tôi phát triển và sử dụng các số liệu phù hợp với môi trường, đảm bảo kết quả có ý nghĩa.

Tại sao chọn SCS?

SCS dẫn đầu lĩnh vực LCA trong việc sử dụng các số liệu LCA toàn diện đáp ứng mức độ liêm chính khoa học cao nhất và uy tín của các bên liên quan. Chúng tôi đã hoàn thành các nghiên cứu LCA trong hầu hết các ngành công nghiệp chính bao gồm dệt may, thực phẩm và nông nghiệp, lâm sản và giấy, kim loại, vật liệu xây dựng, đồ nội thất, nhiên liệu sinh học, thủy tinh, thiết bị, nhựa và nhiều hơn nữa. SCS là đơn vị tiên phong trong việc giải quyết các tác động không được ghi lại thông qua LCA thông thường. 

SCS có kinh nghiệm lâu năm trong việc triệu tập các nhóm bên liên quan và có lịch sử lâu dài trong việc triển khai các chương trình như FSC, MSC, ASC do sự tin tưởng lâu dài của chúng tôi với các tổ chức phi chính phủ và khả năng thu hẹp khoảng cách thành công với ngành công nghiệp, học viện, thương mại, v.v.

 • Cung cấp dịch vụ
 • Lợi ích
 • Quá trình

SCS có thể cung cấp các dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Dấu chân sản phẩm (LCA)
 • Dấu chân bao bì (LCA)
 • Dấu ấn doanh nghiệp
 • Đánh giá nông nghiệp + rừng
 • Phát triển + quản lý cơ sở dữ liệu
 • Đánh giá vòng đời bao gồm khí hậu, nước + đa dạng sinh học
 • Tác động bền vững của sản phẩm hoặc quy trình
 • So sánh sản phẩm
 • Chuyển đổi chuỗi cung ứng và tìm nguồn cung ứng
 • Truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
 • Sự tham gia của các bên liên quan
 • Phát triển Quy tắc danh mục sản phẩm (PCR)
 • Giám sát không gian địa lý

Chuyên môn trong một loạt các chủ đề, chẳng hạn như:

 • Sức khỏe đất
 • Sản xuất và tìm nguồn cung ứng sợi
 • Lưu trữ carbon rừng
 • Tác động hệ sinh thái đến đa dạng sinh học
 • Phát thải các chất ô nhiễm khí hậu tồn tại trong thời gian ngắn

Tận dụng Dịch vụ Kỹ thuật Nâng cao của SCS có thể giúp tổ chức của bạn:

 • Xác định tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất môi trường
 • Có được mức độ liên quan và chắc chắn cao trong kết quả với các thuật toán chi tiết của chúng tôi
 • Trực quan hóa mạnh mẽ các tác động và hợp lý hóa việc thực hiện thông qua các nguồn dữ liệu công khai
 • Sử dụng một phương pháp chuẩn hóa để so sánh táo với táo có ý nghĩa
 • Nghiên cứu và phân biệt các kịch bản và tác động tìm nguồn cung ứng
 • Xây dựng dựa trên phương pháp công cộng có sẵn để sử dụng bởi bất kỳ học viên LCA nào
 1. Xác định phạm vi   
  SCS làm việc với tổ chức để xác định nhu cầu của dự án và phác thảo các mục tiêu cần đạt được. SCS đánh giá mục tiêu và chuẩn bị một kế hoạch và đề xuất, bao gồm quy trình, chi phí, sản phẩm cuối cùng và thời gian. Người nộp đơn sau đó ủy quyền một lệnh sản xuất và quá trình bắt đầu.
 2. Thu thập và phân tích dữ liệu  
  SCS giúp bạn tập hợp dữ liệu và tài liệu của mình. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi xem xét các tài liệu liên quan đến công việc được đề xuất, chẳng hạn như dữ liệu sản xuất, quy trình, chuỗi thủ tục lưu ký và dữ liệu nhà cung cấp, tài liệu đầu vào nguyên liệu, v.v. SCS tiến hành công việc và các phân tích thích hợp.
 3. Chuẩn bị và cung cấp kết quả  
  Nhóm SCS cung cấp các phát hiện thông qua một bản thảo của các sản phẩm đã thỏa thuận (chẳng hạn như báo cáo, bộ dữ liệu, công cụ tính toán LCA, v.v.) Khách hàng xem xét dữ liệu, các công cụ liên quan, thông tin báo cáo và / hoặc kết luận được rút ra và cung cấp bất kỳ phản hồi nào để sửa đổi trước khi sản phẩm được hoàn thiện.
 4. Sản phẩm giao hàng cuối cùng được phát hành
  Khi bất kỳ chỉnh sửa hoặc thay đổi cần thiết nào được thực hiện, sản phẩm cuối cùng sẽ được cấp cho khách hàng. Bất kỳ bước tiếp theo nào như đã thảo luận đều có thể được thực hiện, chẳng hạn như một tiêu chuẩn đang được phát triển, thực hiện các thay đổi, v.v.

Yêu cầu thông tin

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hoặc cần thêm thông tin? Kết nối với chúng tôi.