Đào tạo FSC

Học hỏi từ các giảng viên chuyên nghiệp

SCS Global Services cung cấp một chương trình đào tạo được FSC công nhận bao gồm các khóa học về ISO 19011, và các tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC và Chuỗi hành trình.  Các khóa học này cung cấp một sự hiểu biết toàn diện về các nguyên tắc kiểm toán và các tiêu chuẩn FSC. Tìm hiểu thêm và đăng ký ngay hôm nay.

 • Người sử dụng máy tính xách tay

  Truy cập Danh mục khóa học của chúng tôi

  Đăng ký ngay bây giờ và tự tin thực hiện bước tiếp theo trong hành trình chuyên nghiệp của bạn!  

Các khóa đào tạo được SCS FSC công nhận bao gồm:  

 • Kỹ năng, nguyên tắc và giao thức đánh giá ISO 19011 
 • Kiểm toán viên quản lý rừng FSC  
 • Kiểm toán viên chuỗi hành trình FSC

 

Khóa đào tạo này dành cho ai: 

Các cá nhân đang tìm kiếm bằng cấp Kiểm toán viên chính FSC, quản trị viên hệ thống FSC COC hoặc FM hoặc những người muốn làm quen hơn với các tiêu chuẩn với tư cách là bên liên quan, chủ sở hữu chứng chỉ hoặc chủ sở hữu chứng chỉ trong tương lai.  

 

Tại sao chọn SCS FSC Auditor Training? 

 • Chuyên môn trong ngành: Hưởng lợi từ 40+ năm kiểm toán bền vững trên 170+ quốc gia. Giảng viên của chúng tôi là những kiểm toán viên giàu kinh nghiệm, có thể cung cấp các ví dụ thực tế và kinh nghiệm trong đào tạo của họ. 
 • Ứng dụng thực tế: Các buổi học do giảng viên hướng dẫn của chúng tôi giúp học viên có được các kỹ năng thực tế ngay lập tức áp dụng trong hành trình chuyên nghiệp của bạn trong lĩnh vực lâm nghiệp.

 

Lợi ích

 • Lấy chứng chỉ: Chứng chỉ kiếm được thông qua chương trình đào tạo SCS FSC thường là bước đầu tiên để có được chứng chỉ kiểm toán viên FSC của bạn. Tham dự một khóa học được phê duyệt là một yếu tố bắt buộc của quy trình đánh giá kiểm toán viên FSC. 
 • Mạng lưới chuyên nghiệp: Ghi danh vào các khóa đào tạo của SCS mở ra cánh cửa cho một mạng lưới các chuyên gia và chuyên gia trong lĩnh vực lâm nghiệp. Kết nối với những cá nhân cùng chí hướng, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng các kết nối có giá trị trong ngành.

 

Đừng bỏ lỡ cơ hội để nâng cao kỹ năng của bạn và bắt đầu kiếm được chứng chỉ kiểm toán viên FSC của bạn. Đăng ký ngay bây giờ và elevate Phát triển chuyên môn của bạn với SCS Global Services! Tìm hiểu thêm và đăng ký ngay hôm nay.

Đăng ký ngay

Đăng ký ngay bây giờ và tự tin thực hiện bước tiếp theo trong hành trình chuyên nghiệp của bạn!