May mặc và dệt may

Dịch vụ của chúng tôi

Các vấn đề bền vững đang được quốc tế chú ý trong cả lĩnh vực may mặc và dệt may, đặc biệt là liên quan đến chuỗi cung ứng. SCS cung cấp nhiều dịch vụ chứng nhận hỗ trợ các hoạt động có trách nhiệm với môi trường và xã hội trong việc sản xuất các mặt hàng hàng ngày và xa xỉ này. Chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ những nỗ lực của các nhà sản xuất, thương hiệu hàng đầu và nhà bán lẻ để đạt được các mục tiêu bền vững của họ.

Tất cả các dịch vụ may mặc và dệt may

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận