May mặc và dệt may

Đáp ứng thách thức may mặc và dệt may thông qua đào tạo đánh giá chuyên gia từ SCS.

Dịch vụ của chúng tôi

Các vấn đề bền vững đang được quốc tế chú trọng trong cả lĩnh vực may mặc và dệt may, đặc biệt là đối với chuỗi cung ứng. SCS cung cấp một loạt các dịch vụ chứng nhận hỗ trợ các thực hành có trách nhiệm với môi trường và xã hội trong việc sản xuất các mặt hàng xa xỉ và hàng ngày này. Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ những nỗ lực của các nhà sản xuất, thương hiệu hàng đầu và nhà bán lẻ để đạt được mục tiêu bền vững của họ.

All Apparel and Textiles Services

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận