Đào tạo PrimusGFS

PrimusGFS là một chương trình đánh giá được công nhận của Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) để chứng nhận các sản phẩm sản phẩm tươi sống. Người trồng, đóng gói và chế biến sản phẩm tươi cũng như các chuyên gia an toàn thực phẩm sẽ được hưởng lợi khi tham dự hội thảo này. SCS cũng cung cấp một khóa học đặc biệt cho các kiểm toán viên PrimusGFS.

Cần hỗ trợ từ đội ngũ đào tạo của chúng tôi?

Đào tạo |  Đăng ký hoặc hỗ trợ CNTT

Brandon Hoyt |  Hỗ trợ bán hàng

Các khóa đào tạo PrimusGFS sắp tới

$975
Tiếng Anh

Đào tạo tiêu chuẩn PrimusGFS 3.2 - Tháng Mười 2024

-
8:30 sáng - 12:30 trưa theo giờ PT
Có sẵn trực tiếp do người hướng dẫn hướng dẫn

Tất cả các khóa đào tạo PrimusGFS