Đào tạo PrimusGFS

PrimusGFS là một chương trình kiểm toán được công nhận của Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) để chứng nhận các sản phẩm tươi sống. Người trồng trọt, đóng gói và chế biến các sản phẩm tươi sống cũng như các chuyên gia an toàn thực phẩm sẽ được hưởng lợi khi tham dự hội thảo này. SCS cũng cung cấp một khóa học dành riêng cho kiểm toán viên PrimusGFS.

Khám phá các khóa học của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, chúng tôi có câu trả lời. Nếu bạn cần một cái gì đó, chúng tôi ở đây để giúp đỡ.