Về SCS Africa

Từ năm 1984, SCS là công ty tiên phong và dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực tiêu chuẩn bền vững và chứng nhận của bên thứ ba, hoạt động trên toàn nền kinh tế trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, môi trường xây dựng, thực phẩm và nông nghiệp, sản phẩm tiêu dùng và khí hậu. Hợp tác với các công ty, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan, chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững thông qua đánh giá độc lập, áp dụng khoa học hợp lý và các giải pháp sáng tạo. Thông qua các dịch vụ này, chúng tôi đang cho phép những người ra quyết định và người mua đưa ra quyết định sáng suốt, mang lại cho các nhà đổi mới lợi thế cạnh tranh và giúp thúc đẩy sự phát triển của các tiêu chuẩn lãnh đạo để tạo ra một khuôn khổ để cải tiến liên tục.

SCS Global Services thành lập một văn phòng khu vực tại Accra, Ghana vào tháng Chín năm 2012.Thông qua SCS, tăng thị phần của bạn trên thị trường toàn cầu với các chứng nhận carbon và bền vững của bên thứ ba. Chúng tôi được công nhận để cung cấp dịch vụ theo một loạt các chương trình chứng nhận được quốc gia và quốc tế công nhận và có vị trí độc đáo để cung cấp các giải pháp bền vững toàn diện, theo định hướng thị trường để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi tại Ghana để biết thêm thông tin.

Xây dựng giá trị kinh doanh thông qua tính bền vững

  • Charles Kouadio

    Charles Kouadio

    Châu Phi
    Đại diện khu vực

    Địa chỉ: Abidjan Marcory, zone 4/C, Rue du Décembre, 18 BP 366 Abidjan 18 Côte d'Ivoire