Cường độ và giảm carbon của sản phẩm

Đối với hóa chất và đồng sản phẩm

Tiêu chuẩn giảm cường độ và cường độ carbon của sản phẩm là gì?

Tiêu chuẩn chứng nhận SCS-115 về cường độ và giảm sản phẩm là tiêu chuẩn từ nôi đến cổng cung cấp phương pháp luận cho chứng nhận của bên thứ ba về cường độ khí nhà kính và giảm lượng carbon dioxide tương đương của vật liệu hóa học. SCS-115 áp dụng cho bất kỳ vật liệu hóa học nào được sử dụng trong một sản phẩm mà tuyên bố cường độ carbon đang được đưa ra.
Chứng nhận SCS-115 dành cho bất kỳ tổ chức nào muốn chứng minh và truyền đạt minh bạch cho khách hàng và các bên liên quan, việc giảm cường độ carbon của các sản phẩm có chứa hóa chất.
Phương pháp tính toán đường cơ sở được sử dụng trong tiêu chuẩn SCS-115, tuân theo ISO 14076: 2018 bao gồm tất cả các loại khí của Nghị định thư Kyoto và hướng dẫn 'Cùng nhau vì sự bền vững' (TfS). Tiêu chuẩn cốt lõi cung cấp khuôn khổ và phương pháp luận, trong khi các yêu cầu cụ thể cho từng đòn bẩy khử cacbon được chứa trong các mô-đun riêng biệt (mô-đun A được xuất bản, các mô-đun B-E đang được phát triển):
• Mô-đun A: Điện tái tạo
• Mô-đun B: Nguyên liệu sinh học và hàm lượng tái chế
• Mô-đun C: Thu hồi, Sử dụng và Lưu trữ Carbon
• Mô-đun D: Năng lượng tái tạo
• Mô-đun E: Cải thiện hiệu quả tài sản

Lợi thế SCS

SCS Global Services là công ty tiên phong và dẫn đầu toàn cầu trong các lĩnh vực xác minh và chứng nhận khiếu nại về carbon, khí hậu, môi trường và bền vững, cũng như kiểm toán, thử nghiệm và phát triển tiêu chuẩn. Chúng tôi đã chứng nhận tất cả các yếu tố của chuỗi giá trị từ nguyên liệu thô đến thành phẩm từ nhiều thương hiệu và công ty trên thế giới. SCS có 40 năm kinh nghiệm làm việc trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế để cung cấp thông tin cho công việc chứng nhận cường độ và giảm phát thải khí nhà kính cho các sản phẩm hóa chất. Dựa trên các cuộc khảo sát và phản hồi về Đảm bảo Chất lượng của chúng tôi, SCS nổi bật về chất lượng công việc đặc biệt của chúng tôi; đạo đức, độ tin cậy và sự kỹ lưỡng của kiểm toán viên của chúng tôi; và phản hồi nhanh chóng của chúng tôi và theo dõi tất cả các yêu cầu và yêu cầu thông tin liên tục. 

  • Chi tiết chương trình

Tiêu chuẩn SCS-115 áp dụng cho: 

  • Tất cả các thành viên của chuỗi cung ứng (tức là nhà khai thác) sản xuất hoặc xử lý nhiên liệu khí, lỏng và rắn, hóa chất, polyme hoặc nhựa và các sản phẩm làm từ chúng, những người muốn đưa ra tuyên bố về cường độ carbon của sản phẩm của họ.
  • Các nhà khai thác và cung cấp các sản phẩm hoặc giải pháp để giảm cường độ carbon của vật liệu hóa thạch như, và không giới hạn ở điện tái tạo, hydro tái tạo, vật liệu sinh học, vật liệu tái chế và sử dụng và lưu trữ carbon, những người muốn đưa ra tuyên bố về cường độ carbon của sản phẩm hoặc tiềm năng giảm carbon của các giải pháp của họ.

Yêu cầu thông tin

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hoặc cần thêm thông tin? Kết nối với chúng tôi.