Tư vấn mục tiêu dựa trên khoa học

TƯ VẤN SCS làm việc với bạn để thiết lập các Mục tiêu Dựa trên Khoa học (SBT) được sắp xếp hợp lý và hiệu quả nhằm cải thiện khí hậu.

Các mục tiêu khí hậu được hỗ trợ bởi khoa học

Như với tất cả các mục tiêu trong kinh doanh, thành công phụ thuộc vào cách tiếp cận đơn giản và phù hợp với ngữ cảnh. Là đối tác Mục tiêu Dựa trên Khoa học đáng tin cậy của bạn, SCS tận dụng kiến thức của mình về việc đã hướng dẫn hiệu quả nhiều khách hàng trong suốt quá trình phát triển SBT để thiết lập cách tiếp cận SBT phù hợp cho tổ chức của bạn. SCS có một quy trình được thiết lập, tài liệu hướng dẫn và thu thập dữ liệu được sắp xếp hợp lý để giúp bạn thiết lập các mục tiêu khí hậu có uy tín.

CÁCH SCS giúp với các mục tiêu dựa trên khoa học của bạn

Các chuyên gia tư vấn SCS tận dụng nhiều thập kỷ kinh nghiệm và các công cụ hỗ trợ đã được chứng minh để hướng dẫn các nỗ lực SBT của bạn. Chúng tôi hướng dẫn bạn qua một quy trình được tổ chức tốt có thể bao gồm những điều sau đây:

  • Tiến hành kiểm kê phạm vi 1 &2 của bạn
  • Tiến hành sàng lọc và / hoặc kiểm kê phạm vi 3 của bạn
  • Thu thập và quản lý dữ liệu
  • Các đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh trong ngành điểm chuẩn
  • Đánh giá tính khả thi của SBT
  • Thiết lập mục tiêu SBT
  • Gửi biểu mẫu xác thực SBTi
  • Xác định và đánh giá các sáng kiến giảm phát thải
  • Lộ trình &chiến lược giảm phát thải khí nhà kính

Quy trình của chúng tôi

Nhóm SCS đóng vai trò là người cố vấn chiến lược của bạn trong toàn bộ quá trình SBT. Cho dù đó là cung cấp hỗ trợ quy trình ban đầu, tiến hành kiểm kê Phạm vi 1 &2 của bạn hay thu thập dữ liệu, nhóm của chúng tôi giúp việc điều hướng quy trình SBT trở nên hiệu quả và không gây đau đớn. Chúng tôi thực hiện phân tích kỹ lưỡng để xác định nơi có thể phát sinh thách thức, xác định bộ dữ liệu nào sẽ khó có được và xác định nơi tồn tại các cơ hội thuận lợi để đạt được mục tiêu của bạn. Chúng tôi đầu tư vào thành công của bạn và muốn giúp bạn giải quyết những thách thức về khí hậu của mình. Một quy trình SBT điển hình bao gồm:

  • Thu thập thông tin cơ bản về hàng tồn kho GHG hiện có và các nỗ lực giảm
  • Phỏng vấn các bên liên quan nội bộ chính, nếu có liên quan, để hiểu thành công và rào cản
  • Thiết lập đường cơ sở cho phạm vi phát thải 1, 2 và/hoặc 3 GHG, nếu chúng chưa tồn tại
  • Đánh giá các tùy chọn SBT nào khả thi trong ngữ cảnh của bạn và so sánh với các đồng nghiệp của bạn
  • Đánh giá các sáng kiến giảm thiểu và đưa ra các khuyến nghị cụ thể
  • Tạo lộ trình chiến lược để thực hiện
  • Phát triển các chương trình, khóa đào tạo và chính sách phù hợp với chiến lược
  • Truy cập và chia sẻ tiến độ SBT thông qua báo cáo ESG nội bộ và bên ngoài

Lợi ích của việc làm việc với Tư vấn SCS

Nimbler so với Big 4 và có nhiều kinh nghiệm hơn các công ty tư vấn ESG bật lên, Dịch vụ Tư vấn SCS được xây dựng dựa trên hơn ba thập kỷ xuất sắc trong ngành bền vững và cam kết vững chắc về sự nghiêm ngặt, uy tín và minh bạch của khoa học. Điều này bao gồm kinh nghiệm sâu rộng về kế toán khí nhà kính (GHG), chiến lược giảm phát thải và các chiến thuật thực hiện trên Phạm vi 1, 2 và 3 GHG, vốn là cốt lõi để thiết lập SBT.

Từ các công ty trong danh sách Fortune 500 đến các doanh nghiệp boutique, SCS Consulting đóng vai trò là đối tác chiến lược cho các công ty đang điều hướng quá trình thiết lập, thiết lập và đạt được các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng.

Mục tiêu dựa trên khoa học là gì?

Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học (SBTi) cung cấp một khuôn khổ cho các công ty để thiết lập các mục tiêu khí hậu dựa trên khoa học. SBT cho phép các công ty thiết lập lượng khí thải và trong khung thời gian nào họ cần để giảm phát thải khí nhà kính của mình để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu và giữ cho khí hậu ấm lên dưới ngưỡng 1,5 độ C quan trọng. SBTs phù hợp với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris và hơn 2,000 doanh nghiệp trên khắp thế giới đang làm việc với SBTi.

Hãy liên lạc với SCS ngay hôm nay!

Đăng ký