Chuẩn bị kiểm toán bền vững

Các chuyên gia của SCS Consulting giúp bạn chuẩn bị đúng cách cho cuộc đánh giá bền vững tiếp theo, cho phép bạn tự tin bước vào quá trình đánh giá.

Tự tin điều hướng các cuộc đánh giá và chứng nhận bền vững

Chuẩn bị đầy đủ cho cuộc kiểm toán tiếp theo của bạn có thể là thách thức đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Đội ngũ của chúng tôi, bao gồm các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, hiểu chi tiết về các chương trình đánh giá và chứng nhận trên nhiều ngành và sẽ giúp bạn tự tin bước vào cuộc đánh giá tiếp theo.  Là đối tác của bạn, SCS Consulting tận dụng chuyên môn của mình để xem xét tài liệu, quan sát hoạt động và đưa ra khuyến nghị.

SCS hỗ trợ bạn chuẩn bị kiểm toán bền vững như thế nào

Chuẩn bị đúng cách cho lần đánh giá tiếp theo của bạn với sự hiểu biết thấu đáo về các yêu cầu và tài liệu của chứng nhận bền vững. SCS giúp hỗ trợ bạn trong suốt quá trình với các dịch vụ sau:

 • Phân tích lỗ hổng so với chương trình đánh giá hoặc chứng nhận
 • Phát triển và xem xét tài liệu
 • Đánh giá và đánh giá cơ sở vật chất
 • Đánh giá quy trình sản xuất
 • Các khuyến nghị cần kết hợp trước khi tiến hành đánh giá hoặc chứng nhận
 • Xây dựng chính sách, đào tạo và thực hiện chính sách cho cán bộ quản lý và nhân viên các cấp

Quy trình của chúng tôi

SCS Consulting thực hiện một cách tiếp cận đa diện để giúp bạn chuẩn bị cho một cuộc kiểm toán sắp tới. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có chuyên môn sâu trong các ngành, lĩnh vực, sản phẩm và quy trình khác nhau - và chúng tôi hiểu được sự phức tạp của các chương trình đánh giá và chứng nhận khác nhau. Sự hiểu biết của chúng tôi về quy trình đánh giá sẽ giúp củng cố sự chuẩn bị của bạn cho cuộc kiểm toán bền vững sắp tới. Quá trình này có thể bao gồm:

 • Phân tích chi tiết về chương trình đánh giá / chứng nhận mong muốn của bạn so với thực tiễn hiện tại của bạn
 • Các khuyến nghị của chuyên gia tập trung vào việc chuẩn bị kiểm toán thích hợp
 • Quy mô dự án và phân phối có thể tùy chỉnh theo nhu cầu và tài nguyên của bạn
 • Lập bản đồ, báo cáo và xem xét dự án để đảm bảo các dự án được hoàn thành trong phạm vi ngân sách và đúng thời hạn
 • Các chuyên gia tư vấn được chứng nhận với kinh nghiệm cụ thể về ngành / lĩnh vực và sản phẩm / quy trình

Làm việc với SCS Consulting để chuẩn bị cho cuộc kiểm toán bền vững của bạn

Nhanh nhẹn hơn Big 4 và có nhiều kinh nghiệm hơn các công ty tư vấn ESG bật lên, SCS Consulting Services được xây dựng dựa trên hơn ba thập kỷ xuất sắc trong ngành bền vững và cam kết vững chắc về sự nghiêm ngặt khoa học, uy tín và minh bạch.

Các công ty chọn Dịch vụ Tư vấn SCS vì chúng tôi có khả năng trang bị cho công ty của bạn các chi tiết chính xác về cách điều hướng kiểm toán ban đầu hoặc cải thiện cuộc kiểm toán trước đó của bạn. Chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ chuẩn bị tốt nhất và tận dụng chuyên môn của chúng tôi trong các ngành, sản phẩm và quy trình khác nhau.

Hãy liên lạc với SCS ngay hôm nay!

Đăng ký