Tư vấn CDP

SCS Consulting giúp làm cho quy trình tiết lộ CDP của bạn hiệu quả hơn và không căng thẳng, trao quyền cho bạn truyền đạt hiệu quả các nỗ lực Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của mình.

CDP thành công với SCS

Báo cáo cho CDP hàng năm có thể là một thách thức và tốn thời gian. Là đối tác CDP của bạn, SCS Consulting thực hiện hầu hết các công việc trước cho bạn bằng cách hệ thống hóa việc chuẩn bị phản hồi, phân tích phương pháp chấm điểm CDP và các tài liệu hướng dẫn, và hợp lý hóa các quy trình thu thập dữ liệu để đảm bảo quy trình tiết lộ hiệu quả và không đau đầu hơn.

SCS giúp như thế nào với báo cáo CDP của bạn

Để chuẩn bị cho báo cáo CDP năm nay, chúng ta có thể:

 • Tiến hành kiểm kê phạm vi 1 &; 2 của bạn
 • Tiến hành sàng lọc và / hoặc kiểm kê phạm vi 3 của bạn
 • Cung cấp thu thập dữ liệu định lượng và định tính
 • Cung cấp đánh giá điểm CDP
 • Xem xét và sửa đổi các tiết lộ CDP hàng đầu hoặc hỗ trợ
 • Cung cấp hỗ trợ Mục tiêu Dựa trên Khoa học (SBT)

Những gì mong đợi từ một cuộc tư vấn CDP với SCS

Mỗi năm, Tư vấn viên SCS đánh giá bảng câu hỏi CDP dựa trên phương pháp tính điểm CDP và các tài liệu hướng dẫn báo cáo để giúp bạn đưa ra quyết định báo cáo có lợi cho công ty của bạn. Quy trình được sắp xếp hợp lý của chúng tôi cho phép hiệu quả trong công việc của bạn và của chúng tôi, vì vậy chúng tôi có thể tập trung vào việc thực hiện thay đổi và thúc đẩy các nỗ lực về khí hậu, nước và rừng của bạn, đồng thời cải thiện báo cáo của bạn và truyền đạt rõ ràng hơn tiến trình của bạn. Một quy trình CDP điển hình bao gồm:

 • Đánh giá lỗ hổng từ báo cáo và tiết lộ trước đó
 • Xác định các khu vực để tối đa hóa điểm số của bạn
 • Thu thập dữ liệu định lượng và định tính
 • Tạo câu trả lời phù hợp với phương pháp chấm điểm của CDP
 • Gửi phản hồi và xác định các lĩnh vực cần cải thiện

Lợi ích khi làm việc với SCS Consulting

Nhanh nhẹn hơn Big 4 và có nhiều kinh nghiệm hơn các công ty tư vấn ESG bật lên, SCS Consulting được xây dựng dựa trên hơn ba thập kỷ xuất sắc trong ngành bền vững và cam kết vững chắc về sự nghiêm ngặt khoa học, uy tín và minh bạch.

Các công ty chọn SCS Consulting Services vì chúng tôi được coi là một phần mở rộng đáng tin cậy của đội ngũ của họ, với kiến thức và động lực hợp tác để thực hiện các giải pháp bền vững biến đổi và sáng tạo. Điều này bao gồm khéo léo hướng dẫn các công ty về báo cáo ESG của họ, bao gồm CDP, GRI, SASB và TCFD.

Báo cáo CDP là gì?

Trong hai thập kỷ qua, CDP (chính thức là Dự án Tiết lộ Carbon) đã tạo ra một hệ thống tiết lộ toàn cầu cho các nhà đầu tư, công ty, thành phố, tiểu bang và khu vực để quản lý các tác động môi trường của họ. Sử dụng phương pháp chấm điểm độc lập, CDP đo lường tiến độ tổ chức về biến đổi khí hậu, rừng và an ninh nguồn nước, đồng thời tiết lộ minh bạch các tác động theo khu vực và lĩnh vực.

Hãy liên lạc với SCS ngay hôm nay!

Đăng ký