Tài nguyên từ SCS Consulting

Bài viết, Nghiên cứu điển hình, Hội thảo trên web và Sự kiện

Hội thảo trên web

Sự kiện

Chúng tôi rất tiếc, hiện tại không có sự kiện nào được lên lịch tại thời điểm này. Vui lòng kiểm tra lại để cập nhật.

Bài viết

 • Báo cáo CDP

  Báo cáo CDP: Ba điều cần biết và năm điều cần làm NGAY BÂY GIỜ!

  CDP, chính thức được gọi là Dự án Tiết lộ Carbon, bắt đầu vào năm 2000 và trong 20 năm qua, tổ chức phi lợi nhuận này đã phát triển để trở thành hệ thống báo cáo toàn cầu lớn nhất về các tác động môi trường. Nó được sử dụng bởi các nhà đầu tư, công ty, thành phố, tiểu bang...
 • Mọi người ngồi quanh bàn

  Tại sao công ty của bạn cần một báo cáo bền vững và sáu bước để bắt đầu

  Năm 1993, khi KPMG lần đầu tiên công bố Khảo sát Báo cáo Bền vững, chỉ có 12% các công ty lớn đã đưa ra các báo cáo chuyên dụng về các nỗ lực trách nhiệm xã hội và môi trường của họ. Đến năm 2020, KPMG nhận thấy 80% ngành công nghiệp-...
 • NACW Key Takeaways từ SCS

  Những điểm chính rút ra từ NACW 2022

  Hội nghị Thế giới Carbon Bắc Mỹ (NACW) thường niên lần thứ 19 năm 2022, được tổ chức từ ngày 6-8/4 tại Anaheim, California, đã tạo cơ hội cho các chuyên gia khí hậu hàng đầu trên khắp Bắc Mỹ có được những hiểu biết sâu sắc về hành động cho các giải pháp khí hậu táo bạo...

Nghiên cứu điển hình

Thông cáo báo chí

Hãy liên lạc với SCS ngay hôm nay!

Đăng ký