Trang sức, kim loại và khai thác mỏ

Dịch vụ của chúng tôi

Quản lý rủi ro đạo đức, xã hội và môi trường liên quan đến kim loại và mỏ giúp phân biệt sản phẩm trên thị trường và bảo vệ danh tiếng của các nhà sản xuất và bán lẻ. SCS cung cấp một loạt các chứng nhận của bên thứ ba dựa trên hiệu suất môi trường và xã hội để cho phép các nhà sản xuất đáp ứng các giao thức cần thiết và chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.

Tất cả đồ trang sức, kim loại và dịch vụ khai thác mỏ

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận

Xác nhận

Xác minh