Chứng nhận ISCC EU

Tuân thủ các yêu cầu RED và FQD của EU đối với nhiên liệu sinh học, sinh khối và sản xuất năng lượng sinh học bền vững

Chứng nhận ISCC EU là gì?

Chứng nhận ISCC EU cung cấp bằng chứng về việc tuân thủ các tiêu chí về môi trường, xã hội và truy xuất nguồn gốc, đồng thời đủ điều kiện cho các công ty nhiên liệu sinh học hoặc sinh khối được công nhận hợp pháp theo các mục tiêu do các quy định của Châu Âu đặt ra đối với nhiên liệu vận tải. Chứng minh sự tuân thủ của bạn với các yêu cầu của Chỉ thị Năng lượng Tái tạo Châu Âu đối với nhiên liệu sinh học, sinh khối và sản xuất năng lượng sinh học bền vững với chương trình ISCC EU. 

Bất kỳ loại nhiên liệu dựa trên sinh khối nào cũng đủ điều kiện để được chứng nhận ISCC. ISCC công nhận tất cả các chứng nhận sinh khối được EU RED phê duyệt, giúp tăng tính linh hoạt cho các nhà sản xuất và kinh doanh nhiên liệu sinh học. Các vật liệu có nguy cơ cao như chất thải được chứng nhận bởi các chương trình khác có thể được ISCC chấp nhận theo tiêu chuẩn tương đương do ISCC thực hiện.

ISCC ghi lại việc sản xuất nhiên liệu sinh học với hệ thống cân bằng khối lượng dọc theo chuỗi cung ứng hoàn chỉnh - bắt đầu từ trang trại hoặc đồn điền, đối với các công ty dầu khoáng, nhà điều hành nhà máy điện và những người dùng khác. Để đạt được chứng nhận, nhiên liệu sinh học phải: có lượng khí thải carbon giảm cần thiết, đáp ứng các tiêu chí xã hội, môi trường và truy xuất nguồn gốc tối thiểu, tránh thu hoạch từ các khu vực giàu đa dạng sinh học hoặc giàu carbon và tuân thủ các thông lệ lao động công bằng quốc tế.

Chứng nhận đảm bảo truy xuất nguồn gốc dọc theo toàn bộ chuỗi cung ứng và chứng minh chuỗi cung ứng tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với nhiên liệu sinh học / chất lỏng sinh học ở EU (và các thị trường năng lượng quan trọng khác) và đủ điều kiện nhận ưu đãi tài chính bằng cách đáp ứng các tiêu chí bền vững của EU cho các mục tiêu nhiên liệu sinh học.

ISCC EU cung cấp quyền truy cập vào các thị trường đang phát triển cho các vật liệu và nguồn năng lượng không dựa trên hóa thạch. Ngoài ra, nó cung cấp xác minh của bên thứ ba về cam kết của công ty trong việc hạn chế tác động môi trường.

Tại sao chọn SCS?

Là một tổ chức chứng nhận ISCC toàn cầu giàu kinh nghiệm, SCS sử dụng cả các chuyên gia trong ngành nội bộ thuộc ủy ban kỹ thuật ISCC và kiểm toán viên khu vực, những người biết ngôn ngữ địa phương, văn hóa và các chuẩn mực khu vực. Chúng tôi đã chứng nhận tất cả các yếu tố của chuỗi giá trị theo tiêu chuẩn ISCC, từ các nhà cung cấp nguyên liệu thô lớn nhất, nhà sản xuất khối lượng lớn nhất và chủ sở hữu thương hiệu dễ nhận biết nhất.

Ngoài ra, chúng tôi đã chứng nhận nhiều công ty Bắc Mỹ trong chuỗi giá trị cho ISCC EU và đang có những bước tiến ban đầu để dẫn đầu về chứng nhận CORSIA cho nhiên liệu hàng không. Với các chuyên gia nội bộ về xác nhận và xác minh LCFS, SCS cung cấp giải pháp chìa khóa trao tay để đánh giá nhiên liệu carbon thấp (ISCC EU, CORSIA, RSB, LCFS). Khách hàng được hưởng lợi từ kinh nghiệm của chúng tôi trong ngành công nghiệp nhiên liệu bền vững. Chúng tôi có thể giúp khách hàng có được chứng nhận kép về chi phí hiệu quả vì kiểm toán viên được đào tạo chéo.

 • Lợi ích
 • Hỏi đáp
 • Quá trình
 • Khách hàng được chứng nhận
 • Tài liệu chương trình

Các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học và sinh khối và những người trong chuỗi cung ứng của họ có thể được hưởng lợi từ chứng nhận ISCC EU theo những cách sau:

 • Chấp nhận tại các thị trường EU dựa trên sự tuân thủ được chứng nhận với các yêu cầu bền vững của EU RED và FQD.
 • Mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế đang phát triển đối với các vật liệu và nguồn năng lượng không dựa trên hóa thạch.
 • Khả năng hiển thị thương hiệu trong toàn ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học toàn cầu là công ty hàng đầu về tính bền vững.
 • Xác minh và xác nhận cam kết của công ty bạn trong việc hạn chế các tác động đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG), bao gồm các tác động về lao động và sử dụng đất. 
 • Tiếp cận các ưu đãi tài chính gắn liền với việc đáp ứng các tiêu chí bền vững của EU đối với các mục tiêu nhiên liệu sinh học có thể chuyển thành cơ hội tạo doanh thu.

ISCC là gì và nó liên quan đến nhiên liệu sinh học như thế nào?

ISCC (Chứng nhận Carbon và Bền vững Quốc tế) là một tổ chức đa bên, được quốc tế công nhận, uy tín, đã phát triển và giám sát hệ thống chứng nhận ISCC. Hệ thống chứng nhận này bao gồm tất cả các nguyên liệu bền vững, bao gồm sinh khối nông lâm nghiệp, chất thải sinh học, vật liệu tuần hoàn và năng lượng tái tạo. ISSC có ba chương trình bền vững khác nhau, ISCC EU, ISCC PLUS và ISCC CORSIA, phù hợp với các ứng dụng khác nhau. Mặc dù mỗi chương trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các thị trường quốc tế khác nhau, nhưng chúng dựa vào các cấu trúc và cách tiếp cận tương tự để duy trì tính toàn vẹn. ISCC EU là một tiêu chuẩn kỹ thuật với một thành phần tuân thủ được quy định bởi các quốc gia thành viên EU.

Sự tương tác giữa chứng nhận ISCC EU và Chỉ thị năng lượng tái tạo của EU (RED) và Chỉ thị chất lượng nhiên liệu của EU (FDQ) là gì?

Chứng nhận ISCC EU có thể chứng minh sự tuân thủ của một công ty với các yêu cầu Chỉ thị Năng lượng Tái tạo và Chỉ thị Chất lượng Nhiên liệu của Ủy ban Châu Âu đối với sản xuất nhiên liệu sinh học, sinh khối và năng lượng sinh học bền vững. Cả hai chỉ thị đều cung cấp khung pháp lý cho việc thực hiện các mục tiêu năng lượng tái tạo trong Liên minh châu Âu. Các tiêu chí chính của tiêu chuẩn chứng nhận ISCC EU dựa trên các yêu cầu bền vững của RED và FQD, nhưng cũng đưa ra các yêu cầu về các vấn đề xã hội bổ sung vượt ra ngoài các yêu cầu pháp lý. Ngoài ra, ISSC cũng được công nhận bởi Sáng kiến Đức về cung cấp nguyên liệu bền vững cho sử dụng sinh khối công nghiệp (INRO) và Thỏa thuận xanh Hà Lan tại Hà Lan.

Chứng nhận ISCC EU có đảm bảo truy xuất nguồn gốc không?

Có, chứng nhận ISCC EU đảm bảo truy xuất nguồn gốc nhiên liệu sinh học dành cho thị trường EU dọc theo toàn bộ chuỗi cung ứng phù hợp với các tiêu chuẩn ISCC đã được thiết lập. Chứng nhận tiêu chuẩn ISCC chứng minh toàn bộ chuỗi cung ứng tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với nhiên liệu sinh học / chất lỏng sinh học ở EU và thị trường năng lượng quan trọng khác.

Chứng nhận ISCC EU có thể cung cấp giá trị cho thương hiệu doanh nghiệp như thế nào?

Chứng nhận ISCC EU cung cấp quyền truy cập vào các thị trường quốc tế đang phát triển cho các vật liệu và nguồn năng lượng không dựa trên hóa thạch. Nó cung cấp xác minh của bên thứ ba về cam kết của công ty trong việc hạn chế các tác động đến môi trường, xã hội và quản trị (ESG), bao gồm các tác động đến lao động và sử dụng đất.  Mặc dù nhiều chứng nhận tương tự có thể thuộc về tính bền vững hoặc ô tuân thủ, ISCC EU lại khác vì chứng nhận đề cập đến cả tính bền vững và tuân thủ trong một khuôn khổ tiêu chuẩn.  Ngoài ra, các công ty trải qua chứng nhận này đủ điều kiện nhận ưu đãi tài chính bằng cách đáp ứng các tiêu chí bền vững của EU cho các mục tiêu nhiên liệu sinh học và có thể tiếp cận các cơ hội tạo doanh thu quan trọng khi chứng nhận của họ mở ra cánh cửa tiếp cận các thị trường châu Âu yêu cầu tuân thủ luật pháp EU. 

Chứng nhận ISCC Plus là gì và nó khác với chứng nhận ISCC EU như thế nào?

ISCC PLUS là chứng nhận cho các thị trường không được quản lý (những thị trường nằm ngoài RED và FQD của Ủy ban Châu Âu như Nhật Bản và Hoa Kỳ) và mở rộng theo chứng nhận ISCC EU bằng cách bao gồm các nguyên liệu thô không được đề cập trong các yêu cầu RED và FQD. Bao gồm trong danh sách các sản phẩm được chấp nhận là nhựa sinh học và chất thải nhựa hỗn hợp, hóa chất, nguyên liệu nông nghiệp được sử dụng trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Có điểm chuẩn cụ thể hoặc yêu cầu tối thiểu cần đạt được để nhận được chứng nhận ISCC EU không?

Khung chứng nhận ISCC được xây dựng dựa trên sáu nguyên tắc cốt lõi, theo đó các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể được tìm thấy. Những nguyên tắc cốt lõi này bao gồm:

 1. Sinh khối không được sản xuất trên đất có giá trị đa dạng sinh học cao hoặc trữ lượng carbon cao. Các khu vực có giá trị bảo tồn cao phải được bảo vệ.
 2. Sinh khối phải được sản xuất một cách có trách nhiệm với môi trường. Điều này bao gồm việc bảo vệ đất, nước và không khí và áp dụng các thực hành nông nghiệp tốt
 3. Điều kiện làm việc an toàn thông qua đào tạo và giáo dục, sử dụng quần áo bảo hộ và hỗ trợ thích hợp và kịp thời trong trường hợp xảy ra tai nạn.
 4. Sản xuất sinh khối không vi phạm quyền con người, quyền lao động hoặc quyền đất đai. Nó sẽ thúc đẩy các điều kiện lao động có trách nhiệm và sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động và phải dựa trên các mối quan hệ cộng đồng có trách nhiệm.
 5. Sản xuất sinh khối phải tuân thủ tất cả các luật khu vực và quốc gia hiện hành và phải tuân theo các điều ước quốc tế có liên quan.
 6. Thực hành quản lý tốt sẽ được thực hiện. 

Cácloại công ty có thể được chứng nhận ISCC không?

Bất kỳ công ty nào muốn bán tiền chất nhiên liệu sinh học hoặc nhiên liệu sinh học vào EU đều phải được chứng nhận theo chương trình tuân thủ RED của EU. ISCC là chương trình tự nguyện lớn nhất và phát triển nhất đáp ứng các yêu cầu của EU.

Chứng nhận ISCC chỉ cần thiết để bán vào thị trường EU hay nó giúp các công ty bán hàng ở các thị trường toàn cầu khác?

ISCC chỉ được yêu cầu bán nhiên liệu hoặc tiền chất nhiên liệu vào EU, những người khác có thể chọn mang theo chứng nhận để chứng minh cam kết đã được xác minh về tính bền vững.

Chỉ thị năng lượng tái tạo châu Âu là gì và tất cả các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học và sinh khối trên toàn thế giới có phải tuân theo các yêu cầu của nó không?

Chỉ thị năng lượng tái tạo đến từ Ủy ban châu Âu và đưa ra các chính sách và quy tắc cho các quốc gia thành viên EU liên quan đến việc sản xuất và thúc đẩy năng lượng từ các nguồn tái tạo với mục tiêu đạt được 32% năng lượng tái tạo vào năm 2030.  Các nhà sản xuất toàn cầu tương tác với thị trường EU có thể được hưởng lợi từ chứng nhận ISCC EU tuân thủ cụ thể các chính sách và quy định này là yêu cầu để bán sản phẩm của họ tại EU.

Chỉ thị Chất lượng Nhiên liệu Châu Âu (FQD) là gì và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến chứng nhận ISCC?

Tương tự như EU RED, EU FQD là một bộ yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt đối với nhiên liệu liên quan đến tác động của chúng đối với sức khỏe con người và môi trường. Các công ty được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISCC EU đang chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu của FQD. FQD chỉ áp dụng cho nhiên liệu sinh học được sử dụng trong vận tải đường bộ.

Chính xác thì sinh khối và sản xuất năng lượng sinh học bền vững là gì? 

Sinh khối bền vững thường được coi là nguyên liệu thực vật được sử dụng hoặc chuyển đổi thành nhiên liệu để sản xuất năng lượng, thường xuyên nhất ở dạng nhiên liệu lỏng, điện và nhiệt. Ví dụ như sinh khối bền vững bao gồm gỗ và chất thải từ rừng và cây trồng năng lượng. Các thuật ngữ sinh khối và nhiên liệu sinh học thường được sử dụng thay thế cho nhau. Sinh khối thực vật là nguồn thô của năng lượng sinh học và các sản phẩm nhiên liệu sinh học. Sử dụng phổ biến của sinh khối là trong sản xuất ethanol và diesel sinh học.

Có phải tất cả các cuộc đánh giá ISCC tại chỗ hay chúng có thể là kiểm toán ảo hoặc từ xa?

Đánh giá chứng nhận ISCC ban đầu được yêu cầu phải có một thành phần tại chỗ. Do đại dịch COVID-19 toàn cầu đang diễn ra, các cam kết tại chỗ này được thiết kế để an toàn và hiệu quả nhất có thể, với phần lớn việc xem xét tài liệu được thực hiện thông qua nền tảng họp trực tuyến. Khi đại dịch lắng xuống, tất cả các cuộc đánh giá ISCC được yêu cầu phải được tiến hành tại chỗ hàng năm.

 

 1. Đăng ký chứng nhận

  Điền vào mẫu đơn đăng ký SCS: Tiếng ViệtTiếng Tây Ban Nha | Tiếng Trung Quốc | cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về trang web và hoạt động của bạn. SCS sẽ trả lại một đề xuất để bạn phê duyệt với phạm vi công việc, thời gian và báo giá được đề xuất. Để bắt đầu quá trình chứng nhận, hãy trả lại đề xuất đã ký và lệnh sản xuất.

 2. Đánh giá trước (Tùy chọn)

  Xem xét các hệ thống và thực tiễn hiện tại của bạn so với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISCC để xác định các lĩnh vực có thể cần làm việc thêm trước khi thực hiện đánh giá đầy đủ. Xem xét thực hiện đánh giá trước với SCS.

 3. Đăng ký trực tuyến

  SCS đăng ký công ty của bạn với hệ thống quản lý trực tuyến của ISCC.

 4. Lên lịch kiểm toán

  SCS chỉ định một kiểm toán viên và ngày kiểm toán sẽ được đề xuất. Sau khi ngày đánh giá được xác nhận, một kế hoạch kiểm toán sẽ được cung cấp để đảm bảo rằng nhóm của bạn đã chuẩn bị.

 5. Kiểm toán tại chỗ

  Đánh giá tại chỗ về hoạt động của bạn được thực hiện để đánh giá sự tuân thủ của bạn với Tiêu chuẩn ISCC. Sau khi đánh giá hoàn tất, kiểm toán viên SCS cung cấp cho bạn một Báo cáo Kiểm toán liệt kê bất kỳ sự không phù hợp nào. Bạn có thể thảo luận về những phát hiện này và đặt câu hỏi với kiểm toán viên tại cuộc họp kết thúc.

 6. Hoàn thành các hành động khắc phục

  Sự không phù hợp đã được xác định phải được giải quyết và bằng chứng về các hành động khắc phục được cung cấp cho SCS trong một thời gian cụ thể. Trong một số trường hợp, kiểm toán viên có thể cần phải quay lại địa điểm để kiểm tra xem hành động khắc phục thích hợp đã được thực hiện hay chưa.

 7. Đưa ra quyết định chứng nhận

  SCS xem xét báo cáo đánh giá và tài liệu hành động khắc phục để đưa ra quyết định chứng nhận. SCS cũng có thể cung cấp hỗ trợ tiếp thị cho khách hàng.

 8. Nhận chứng chỉ

  Đối với những người đạt được chứng nhận, một báo cáo đánh giá cuối cùng và chứng chỉ được cấp. Một bản sao của báo cáo được tự động gửi đến ISCC.

DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH CÁC NHÀ KHAI THÁC HIỆN ĐANG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN BỞI SCS GLOBAL SERVICES ĐỐI VỚI CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ TÍNH BỀN VỮNG & CHỨNG NHẬN CARBON (ISCC):

Xem chứng nhận trên trang web của ISCC  
Để xem các chứng nhận cụ thể của SCS, hãy nhập "SCS" vào trường "Cấp CB" ở cuối bảng chứng chỉ.

Tên tập tin Tài liệu
Mẫu đơn đăng ký ISCC Tiếng Anh   |   Tiếng Tây Ban Nha   |   Tiếng Trung giản thể
Tài liệu quảng cáo ISCC Tiếng Anh   |   Tiếng Tây Ban Nha
Chứng nhận ISCC EU về sản xuất nhiên liệu sinh học Tiếng Anh   |   Pháp
Dịch vụ nhiên liệu carbon thấp bền vững Tiếng Anh   |   Tiếng Tây Ban Nha

Áp dụng ngay bây giờ

Sẵn sàng để bắt đầu quá trình? Hoàn thành đơn đăng ký.

Myriam Vasquez