Về SCS Canada

SCS Global Services đã cung cấp chứng nhận của bên thứ ba về các tuyên bố về môi trường và tính bền vững cho Khách hàng ở Canada trong hơn 30 năm. Hoạt động tại Canada của chúng tôi phục vụ khách hàng trong các ngành năng lượng, lâm nghiệp, sản phẩm gỗ, giấy và in ấn, và thủy sản. Cách tiếp cận linh hoạt của SCS Canada để thực hiện dự án cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp bền vững phù hợp, hiệu quả về chi phí nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tăng thành công kinh doanh lâu dài. Các chuyên gia kiểm toán của chúng tôi có trình độ cao trong lĩnh vực của họ và mang lại sự kết hợp phong phú giữa các ngành học và kinh nghiệm cho công việc của họ. Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi tại Canada để biết thêm chi tiết.

Dịch vụ Canada của chúng tôi

Xây dựng giá trị kinh doanh thông qua tính bền vững