Bài đăng trên blog

Hướng dẫn dễ dàng để xác minh dự án không biến đổi gen

Lối vào cửa hàng tạp hóa Chế độ xem phố

Tác giả: Brandon Nauman, Phó Giám đốc điều hành, bộ phận Thực phẩm và Nông nghiệp.

Ngày càng có nhiều người tiêu dùng đưa ra lựa chọn để tránh GMO. Dự án không biến đổi gen được xác minh là một trong những nhãn phát triển nhanh nhất trong lịch sử ngành công nghiệp thực phẩm, cung cấp sự minh bạch xung quanh vấn đề GMO được sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Mặc dù nhiều người không nhận ra điều đó, nhưng nhãn mở rộng ra ngoài thực phẩm để bao gồm các sản phẩm đa dạng như sản phẩm chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sản phẩm làm sạch, bao bì sản phẩm, sợi nông nghiệp và dệt may, v.v. Cho dù bạn là nhà sản xuất nông nghiệp, nhà sản xuất sản phẩm, nhà bán lẻ trả lời câu hỏi của khách hàng hay người tiêu dùng, điều quan trọng là phải biết những gì liên quan đến việc xác minh Dự án không biến đổi gen.

Nền tảng nhanh về tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn dự án không biến đổi gen được phát triển bởi một nhóm nhiệm vụ công nghiệp tự nguyện, nhiều bên liên quan khoảng một thập kỷ trước và được cập nhật thường xuyên với nhận xét của công chúng và các bên liên quan. Nó bao gồm các hướng dẫn để kiểm tra đầu vào rủi ro GMO cao, truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng, phân tách sản phẩm, công thức sản phẩm, ghi nhãn và đảm bảo chất lượng. Một bản sao của tiêu chuẩn có thể được tải xuống nhấn vào đây.

Bắt đầu
Để bắt đầu, bạn sẽ cần cung cấp thông tin cơ bản cho từng sản phẩm bạn muốn đánh giá, bao gồm danh sách tất cả các thành phần trong công thức sản phẩm và thông tin về các cơ sở liên quan đến sản xuất. Mối quan hệ làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp của bạn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc có được thành phần quan trọng và thông tin chế biến cần thiết để đánh giá rủi ro GMO. Vì các nhà cung cấp bảo vệ đúng đắn các công thức độc quyền của họ, một người xác minh bên thứ ba đủ điều kiện như SCS có thể làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp của bạn để có được sự tiết lộ trực tiếp thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro theo các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt.

Đánh giá và giảm thiểu rủi ro
Có ba mức độ rủi ro:

  • Đầu vào không rủi ro không có nguồn gốc từ nông nghiệp (hoặc nuôi trồng thủy sản). Ví dụ, muối hoặc muối biển là một khoáng chất không có thành phần nông nghiệp. Ngược lại, muối iốt được bổ sung iốt, gây ra nguy cơ GMO.
  • Đầu vào rủi ro thấp là đầu vào mà các phiên bản GMO chưa được thương mại hóa và không có tỷ lệ nhiễm bẩn. Kiểm toán viên đánh giá tất cả các yếu tố đầu vào để đảm bảo rằng các phương pháp sản xuất và xử lý có lợi cho việc duy trì trạng thái rủi ro thấp này.
  • Đầu vào rủi ro cao là những đầu vào có nguồn gốc từ các mặt hàng nông nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản mà các giống GMO được sản xuất thương mại. Ví dụ bao gồm các mặt hàng chủ lực và cây trồng đặc sản khác nhau, cũng như các sản phẩm động vật và sữa do sự phổ biến của GMO trong thức ăn chăn nuôi.

Đánh giá các yếu tố đầu vào có rủi ro cao là trọng tâm của kiểm toán xác minh. Việc tuân thủ được giám sát cẩn thận đối với từng đầu vào có rủi ro cao từ mua sắm đến sản xuất thành phẩm. Ngoài ra, Tiêu chuẩn Dự án Không biến đổi gen yêu cầu người nộp đơn sử dụng các hình thức đầu vào rủi ro cao đã được xác minh của Dự án Không biến đổi gen khi chúng có sẵn. Điều này đơn giản hóa quá trình sản xuất và đánh giá, bởi vì các đầu vào đã được xem xét, phê duyệt và phân loại lại là rủi ro thấp. Nếu các hình thức đầu vào rủi ro cao đã được xác minh không có sẵn, sự tuân thủ được chứng minh về cách các đầu vào đó được xây dựng trong một sản phẩm hoàn chỉnh.

Genetic testing kicks in when high-risk inputs like corn or soy constitute 5% or more of the finished product formulation. (This includes polymerase chain reaction, or PCR, testing from approved labs, based on a defined sampling plan.) For minor ingredients under the 5% cut-off, compliance can be demonstrated through a Non-GMO Project verified certificate, GMO testing and sampling, or by being a product of system designed to avoid GMOs in the first place, as in the case of Organic Certification or equivalent identity preservation (IP) certification. Micro ingredients (<0.5% by formulation) generally require some form of documentation, but some exemptions are permitted.

Tài liệu cần thiết cho cuộc kiểm toán
Ngoài việc nộp Đơn đăng ký chương trình, trong đó có thông tin cơ bản về người nộp đơn và sản phẩm, người nộp đơn cung cấp các thông tin sau:

  • Tuyên bố thành phần xác định tình trạng GMO của các thành phần và các thành phần của chúng ở cấp độ đầu vào đơn.
  • Hồ sơ cơ sở cung cấp chi tiết về cơ sở và quy trình, bao gồm tiết lộ các đầu vào được xử lý tại cơ sở và các bước được thực hiện để giảm thiểu rủi ro GMO. Chủ sở hữu cơ sở ghi lại và tiết lộ hệ thống truy xuất nguồn gốc, bảo quản danh tính và phân tách của họ. Các hệ thống của nhà sản xuất theo hợp đồng ("đồng xử lý) cũng được đánh giá.
  • Hồ sơ quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc nêu chi tiết hệ thống bảo quản chất lượng và danh tính của người nộp đơn, đồng thời giúp đánh giá việc tuân thủ liên tục. Mỗi lô của mỗi đầu vào phải được truy xuất chuyển tiếp thông qua sản xuất vào các lô thành phẩm và ngược lại. Giám sát xảy ra tại các điểm kiểm soát quan trọng trong suốt quá trình sản xuất.
  • Hồ sơ thông tin gói hàng theo dõi tất cả các bao bì và hộp đựng sản phẩm. Nhãn sản phẩm, nhãn hiệu, kích thước và loại gói khác nhau được sử dụng, mã UPC, SKU, quốc gia nơi sản phẩm được bán và việc sử dụng logo chương trình được xem xét.

Đánh giá xác minh dự án không biến đổi gen, báo cáo kiểm toán và giấy chứng nhận tuân thủ
Một cuộc kiểm toán chi tiết về sản phẩm, đầu vào của nó và hệ thống sản xuất được tiến hành. Sau khi kiểm toán hoàn thành, một báo cáo tóm tắt được tạo ra. Sản phẩm sẽ nhận được giấy chứng nhận tuân thủ nếu không tìm thấy khu vực không tuân thủ. Mặt khác, nếu phát hiện không tuân thủ, chúng được nêu chi tiết trong báo cáo kiểm toán, cùng với các yêu cầu chưa được đáp ứng và khung thời gian giải quyết. Trong một số trường hợp, các công thức sẽ cần phải được sửa đổi, hoặc các nguồn đầu vào thay thế có thể được yêu cầu. Sau khi nộp kế hoạch hành động khắc phục và bằng chứng thực hiện được chấp nhận, giấy chứng nhận tuân thủ được cấp.

Duy trì trạng thái đã được xác minh của dự án không biến đổi gen
Giữa các chu kỳ đánh giá, người tham gia được yêu cầu giám sát hệ thống sản xuất của chính họ để đảm bảo tuân thủ liên tục các yêu cầu của Tiêu chuẩn Dự án Không biến đổi gen và thông báo cho kiểm toán viên của họ về bất kỳ thay đổi nào trong quy trình hoặc thành phần và giám sát truy xuất nguồn gốc, phân tách, thử nghiệm tại các điểm quan trọng.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem hội thảo trên web của chúng tôi về Xác minh dự án không biến đổi gen tại đây. Và hãy theo dõi các hội thảo trên web về sản phẩm và quy trình cụ thể sắp tới đi sâu vào các yêu cầu của Tiêu chuẩn liên quan đến các loại hệ thống và hoạt động sản xuất được chọn.

Mọi thắc mắc hoặc nhận xét: Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.