Video

Đào tạo an toàn thực phẩm với SCS

Tháng Sáu 28, 2018

Tìm hiểu về các dịch vụ Đào tạo An toàn Thực phẩm cao cấp của chúng tôi dành cho Người trồng, Nhà sản xuất, Nhà chế biến, Nhà phân phối và Nhà bán lẻ. Các giảng viên chuyên gia của chúng tôi cung cấp cho khách hàng các công cụ cần thiết để cải thiện kỹ năng, đáp ứng các yêu cầu quy định, chuẩn bị cho kiểm toán và cuối cùng hỗ trợ tính toàn vẹn của thương hiệu của họ.