Bài đăng trên blog

Phòng chống gian lận hữu cơ DNNN – Những điều doanh nghiệp cần biết

Phòng chống gian lận hữu cơ DNNN

Khi thời hạn thực thi cuối cùng của quy tắc tăng cường thực thi hữu cơ (SOE) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) là ngày 19 tháng 3 năm 2024, nhanh chóng đến gần, các công ty đang đảm bảo hoạt động hữu cơ của họ tuân thủ các yêu cầu mới. Dựa trên nhu cầu ngăn chặn gian lận dọc theo chuỗi cung ứng hữu cơ, quy tắc cuối cùng của DNNN sẽ giúp củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào Con dấu hữu cơ của Chương trình Hữu cơ Quốc gia USDA (NOP). Điều đó đang được nói, niềm tin của người tiêu dùng liên tục vào Con dấu hữu cơ USDA phụ thuộc rất nhiều vào các nhà khai thác hữu cơ cố gắng hết sức để xác định, xóa bỏ và ngăn chặn gian lận xảy ra ở mọi bước trong chuỗi cung ứng.  

Để làm như vậy, việc soạn thảo bắt buộc và điều phối một kế hoạch hệ thống hữu cơ (OSP) - cũng phải bao gồm Kế hoạch phòng chống gian lận hữu cơ (OFPP) - là những thay đổi quan trọng nhất đến từ DNNN. Trong Hướng dẫn phòng chống gian lận hữu cơ, Hiệp hội Thương mại Hữu cơ (OTA) viết, "Các hoạt động gần đây và các cuộc điều tra của USDA đã tiết lộ các sản phẩm được dán nhãn gian lận là hữu cơ và các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng hữu cơ phức tạp, đặc biệt là liên quan đến nhập khẩu hữu cơ. Chuỗi cung ứng bị xâm phạm do gian lận có thể làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng vào tính toàn vẹn của thương hiệu hữu cơ. Hành động mạnh mẽ là cần thiết để cải thiện hiệu quả của các biện pháp kiểm soát trong toàn bộ chuỗi cung ứng sản phẩm hữu cơ" (xem trang 2 của Hướng dẫn phòng chống gian lận hữu cơ của OTA).

Sự tập trung ngày càng tăng vào phòng chống gian lận này sẽ tác động đáng kể đến cách toàn bộ ngành hữu cơ và chuỗi cung ứng liên quan hoạt động. Dưới đây SCS đi qua các thành phần chính và lý do đằng sau các thông số kỹ thuật của các yêu cầu OFPP mới và giúp công ty của bạn bắt đầu với các nguồn lực liên quan.

Gian lận sản phẩm hữu cơ được định nghĩa như thế nào?

OTA định nghĩa gian lận sản phẩm hữu cơ là "hành động cố ý, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo được thực hiện vì lợi ích tài chính bất hợp pháp". Các ví dụ có thể bao gồm "pha trộn, thay thế, hồ sơ giả mạo và cố tình dán nhãn sai hàng hóa, cũng như các tuyên bố sai về các ứng dụng, kế hoạch hệ thống hữu cơ và trong quá trình kiểm tra", OTA giải thích. Trong số các cân nhắc khác về DNNN, một nhà điều hành hữu cơ sẽ không chỉ nhận thức được các cơ hội gian lận dọc theo chuỗi cung ứng hữu cơ cả trước và sau khi tổ chức cá nhân tham gia, mà còn phát triển một hệ thống để ghi lại và ngăn chặn các trường hợp gian lận này thông qua kế hoạch phòng chống gian lận hữu cơ của OSP.

Do đó, điều cần thiết là mỗi công ty phải biết và hiểu sản phẩm của mình và mọi rủi ro liên quan. Những rủi ro như vậy có thể bao gồm các điểm giao dịch có liên quan dọc theo chuỗi cung ứng, lịch sử địa lý của từng sản phẩm, tình trạng kinh tế của từng nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ và lịch sử chung của sản phẩm và tất cả các nhà cung cấp, chủ hàng, môi giới và nhà phân phối. Biết thông tin này cho tất cả các nhà cung cấp sẽ rất quan trọng cũng như hiểu các biện pháp xác minh chính xác và bất kỳ khoảng trống nào có thể xảy ra trên đường đi. 

OSP hoạt động như thế nào theo quy tắc cuối cùng của DNNN?

Một OSP - và đặc biệt là thành phần OFPP bắt buộc - huy động một số tính năng quan trọng của quy tắc cuối cùng của DNNN. Một trong những chức năng của OSP là mô tả các thực tiễn và quy trình giám sát được sử dụng để xác minh rằng các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng của hoạt động hữu cơ được chứng nhận có được chứng nhận phù hợp với các hoạt động, phạm vi và mức độ phức tạp của hoạt động và xác nhận tình trạng của các sản phẩm nông nghiệp nhận được từ các hoạt động. OFPP có chức năng phát hiện và ngăn chặn gian lận dọc theo toàn bộ chuỗi cung ứng hữu cơ của hoạt động.

Điều quan trọng cần lưu ý là bản thân hoạt động chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai OFPP của riêng mình như một phần của OSP lớn hơn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu công ty của tôi không có OFPP?

Một kế hoạch hệ thống hữu cơ và kế hoạch phòng chống gian lận hữu cơ đi kèm là bắt buộc theo quy tắc SOE mới. Với hạn chót ngày 19 tháng Ba đang đến gần để tất cả các hoạt động hữu cơ phải tuân thủ, các công ty sẽ muốn hành động ngay lập tức để đáp ứng các yêu cầu mới này. 

SCS đã phát triển một hình thức mà các tổ chức có thể sử dụng như một Kế hoạch Phòng chống Gian lận Hữu cơ. Sau khi hoàn thành, biểu mẫu có thể được gửi cùng với bất kỳ phụ lục hoặc tệp đính kèm có liên quan nào để hoạt động như một OFPP tương đương.

Chuỗi cung ứng &các điểm kiểm soát tới hạn (CCP)

Bất kỳ hoạt động hữu cơ nào cũng sẽ muốn bắt đầu OFPP của họ bằng cách lập sơ đồ chuỗi cung ứng và xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) cho từng nhà cung cấp hữu cơ khác nhau đáng kể trên đường đi. CCP đề cập đến một giai đoạn cụ thể trong một quy trình hoặc chuỗi cung ứng trong đó các biện pháp kiểm soát là cần thiết để ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro trong khi vẫn đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm hoặc chuỗi cung ứng được duy trì.

Các tổ chức có sơ đồ, sơ đồ, bản đồ hoặc các phương tiện khác hiện có để minh họa chuỗi cung ứng của họ và các CCP này có thể bao gồm tài liệu đó như một phụ lục cho OFPP của họ, thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết để xác định cụ thể các CCP cho gian lận hữu cơ.

Các hoạt động lập sơ đồ chuỗi cung ứng của họ lần đầu tiên nên xác định tất cả các thành phần, sản phẩm và dịch vụ đến đại diện cho toàn bộ chuỗi cung ứng của hoạt động. Thông tin này có thể bao gồm các nhóm thành phần cụ thể, tình trạng chứng nhận của từng thực thể trong chuỗi cung ứng, vị trí của từng nhà cung cấp, chi tiết về các sự kiện vận chuyển và lưu trữ, cũng như tất cả các hoạt động xử lý khác. Trên hết, một hoạt động phải xác định và làm nổi bật ĐCSTQ trong suốt chuỗi cung ứng của họ.

Đánh giá lỗ hổng bảo mật

Một thành phần thiết yếu khác của kế hoạch phòng chống gian lận hữu cơ của một hoạt động là đánh giá lỗ hổng. Được công nhận là một đánh giá hệ thống xác định và phân tích điểm yếu hoặc tính nhạy cảm trong một hệ thống hữu cơ, đánh giá lỗ hổng cho phép các hoạt động đưa ra kiến thức về rủi ro tiềm ẩn và điểm yếu trong toàn bộ chuỗi cung ứng của họ. Đánh giá giúp một hoạt động hiểu được những rủi ro này và làm rõ bất kỳ sự kiện hoặc giao dịch liên quan nào có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn hữu cơ của các sản phẩm của mình. Điều quan trọng, đánh giá lỗ hổng cũng cho phép một hoạt động phát triển các chiến lược khả thi để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro gian lận cho mỗi CCP được xác định trong quá trình đánh giá chuỗi cung ứng và thực hiện lập sơ đồ. Đánh giá lỗ hổng phải bao gồm giải thích về quy trình hoạt động để thực hiện đánh giá lỗ hổng, bao gồm các hành động được thực hiện và các yếu tố được xem xét.

Các thành phần của đánh giá lỗ hổng có thể được chia thành hai loại riêng biệt: 

  • Đánh giá sản phẩm và các yếu tố chuỗi cung ứng 
  • Các yếu tố dễ bị tổn thương nội bộ của công ty

Đánh giá lỗ hổng nên xem xét nơi áp lực, cơ hội và lý do gian lận tồn tại, cả bên ngoài và trong tổ chức. Ví dụ, khi một nhà cung cấp hoặc một nhân viên có lý do để thực hiện hành vi gian lận, cơ hội để làm như vậy mà không bị bắt và có thể biện minh cho hành vi của họ, khả năng gian lận tăng lên.

Thông tin bổ sung cần đưa vào OFPP

Các hoạt động phát triển OFPP của họ cũng sẽ cần bao gồm giải thích về chương trình xác minh chuỗi cung ứng của họ, giải thích về các giao thức đào tạo và báo cáo của họ và trình bày rõ ràng về cách OFPP đang được đo lường, giám sát và liên tục cải thiện. 

Tôi có thể đi đâu để tìm hiểu thêm về DNNN?

SCS khuyến nghị bắt đầu với toàn văn quy tắc cuối cùng, trang web của Chương trình Hữu cơ Quốc gia, Tờ thông tin DNNN của Hiệp hội Thương mại Hữu cơ (OTA) và Tờ thông tin DNNN của Dịch vụ Tiếp thị Nông nghiệp (AMS). Cũng hữu ích là so sánh song song của USDA về ngôn ngữ quy định hữu cơ ban đầu và SOE mới. Các tổ chức có câu hỏi hoặc thắc mắc về thời hạn thực hiện là ngày 19 tháng 3 năm 2024 hoặc về chứng nhận theo tiêu chuẩn Hữu cơ USDA, nên liên hệ trực tiếp với SCS Global Services Càng sớm càng tốt.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ned Halaby

Giám đốc bán hàng - Tuyên bố sản phẩm                                                        

+1-510-993-0235                                    

Brandon Nauman
Tác giả

Brandon Nauman

Giám đốc kỹ thuật, Chương trình hữu cơ
775.546.3099