giây lát
Nghiên cứu điển hình

Tiếp thị có trách nhiệm sản xuất than bùn làm vườn

Tháng Tư 12, 2024
Tập đoàn Jiffy là những chuyên gia trong các giải pháp trồng trọt bền vững cho cây trồng. Họ rất vui mừng khi đạt được chứng nhận theo Tiêu chuẩn đất than bùn được quản lý có trách nhiệm của Veriflora® cho rêu than bùn làm vườn của họ được thu hoạch ở Canada, được sử dụng trong chất nền để sản xuất cây trồng. Khi sự phấn khích của họ tăng lên, các thành viên trong nhóm của họ rất háo hức chia sẻ tin tức, nhưng họ không biết cách tốt nhất để nói về thành tích của họ một cách công khai. Jiffy đã tìm kiếm sự giúp đỡ của SCS Client Marketing để tạo ra một câu chuyện cho công ty của họ để chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội và tin tức, và để đội ngũ bán hàng của họ có thể bán hiệu quả sản phẩm mới được chứng nhận của họ. Câu chuyện chứng nhận của họ cũng cần được khách hàng (vườn ươm cây trồng, trang trại, nhà bán lẻ) và người tiêu dùng dễ hiểu.