Công ty hàng đầu thế giới về chứng nhận, xác nhận và xác minh của bên thứ ba

Cùng với khách hàng và đối tác, chúng tôi đang tác động tích cực đến thế giới xung quanh

Khách hàng nổi bật

Thúc đẩy sự thay đổi với một số công ty thông minh nhất thế giới

Mới nhất

Tin tức, Bài viết, Hội thảo trên web, Đào tạo và Sự kiện SCS

Gia nhập đội ngũ của chúng tôi

Chúng tôi đang tìm kiếm những người tài năng để tham gia vào nhóm của chúng tôi.

SCS Global Services Chi nhánh

  •  
    Tiêu chuẩn SCS là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tiêu chuẩn bền vững thúc đẩy phát triển bền vững và nền kinh tế tuần hoàn.
  •  
    Cung cấp các giải pháp bền vững chiến lược và có mục tiêu thúc đẩy sự thay đổi tích cực trên thị trường toàn cầu.
  •  
    Giảm các trình điều khiển mạnh nhất của nhiệt toàn cầu trong ngắn hạn thông qua tính toán khí hậu đầy đủ.