BRCGS - Xác nhận và xác minh

BRCGS - Xác nhận và xác minh

Khóa học một ngày này sẽ cung cấp cho các đại biểu sự hiểu biết thấu đáo về xác nhận và xác minh, để họ biết mức độ chi tiết cần thiết cho từng quy trình và có thể sử dụng xác nhận và xác minh trong thực tế. Điều này đặc biệt hữu ích khi thực hiện một số yêu cầu trong Tiêu chuẩn BRCGS. Khóa học này là một phần của chương trình công nhận BRCGS Professional.

Cần hỗ trợ từ đội ngũ đào tạo của chúng tôi?

Đào tạo |  Đăng ký hoặc hỗ trợ CNTT

Brandon Hoyt |  Hỗ trợ bán hàng

  • Chi tiết khóa học
  • Discounts

Mục tiêu học tập:

  • Có thể xác định và hiểu các điều khoản xác nhận và xác minh.
  • Hiểu mức độ chi tiết cần thiết cho từng quy trình.
  • Có thể sử dụng xác thực và xác minh trong thực tế.
  • Đánh giá cao cách xác nhận và xác minh liên quan đến sự phù hợp với Tiêu chuẩn BRCGS

Bạn sẽ nộp một bài tập khóa học - Xác nhận & Xác minh và sẽ cần phải đạt được 75% vượt qua cho bài đánh giá này.

Ai nên tham dự:

Nhân viên quản lý chất lượng và an toàn tại các cơ sở sản xuất, lưu trữ và phân phối và bán lẻ; Kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn

Trực tiếp có người hướng dẫn

Khóa học này hiện chỉ có sẵn dưới dạng đào tạo nhóm riêng. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và báo giá.

Nhóm riêng tư

Lớp học / Ảo

Giảng viên SCS có thể cung cấp hội thảo trên web tương tác cho nhóm của bạn - thu hút các cộng sự và đối tác từ nhiều cơ sở! Chúng tôi cũng sẽ đến cơ sở của bạn để đào tạo trực tiếp theo sự cho phép của các hạn chế COVID-19.

Đề xuất cho nhóm từ 6 người trở lên. Chọn từ một loạt các khóa học hoặc đào tạo tùy chỉnh.

Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các lựa chọn, nhận báo giá và lên lịch đào tạo cho nhóm của bạn.

Xem video