BRCGS - Phân tích nguyên nhân gốc rễ

BRCGS - Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Khóa học một ngày này sẽ cung cấp cho các đại biểu sự hiểu biết thấu đáo về phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) để biết tầm quan trọng của nó và có thể thực hiện nó một cách thành thạo. Điều này đặc biệt hữu ích khi thực hiện một số yêu cầu trong Tiêu chuẩn BRCGS. Khóa học này là một phần của chương trình công nhận BRCGS Professional.

Cần hỗ trợ từ đội ngũ đào tạo của chúng tôi?

Đào tạo |  Đăng ký hoặc hỗ trợ CNTT

Brandon Hoyt |  Hỗ trợ bán hàng

  • Chi tiết khóa học
  • Discounts

Mục tiêu học tập:

  • Có thể xác định phân tích nguyên nhân gốc rễ.
  • Hiểu sự khác biệt giữa các triệu chứng và phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA).
  • Hiểu vai trò và tầm quan trọng của RCA trong việc tuân thủ các Tiêu chuẩn BRCGS.
  • Đã khám phá một số phương pháp phổ biến để thực hiện RCA.
  • Có thể thực hiện RCA và ghi lại nó một cách hiệu quả.

Bạn sẽ gửi một bài tập khóa học - Phân tích nguyên nhân gốc rễ và sẽ cần phải đạt được 75% vượt qua cho bài đánh giá này.

 

Ai nên tham dự:

Nhân viên quản lý chất lượng và an toàn tại các địa điểm sản xuất, lưu trữ và phân phối và bán lẻ, kiểm toán viên và tư vấn.

Trực tiếp có người hướng dẫn

Khóa học này hiện chỉ có sẵn dưới dạng đào tạo nhóm riêng. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và báo giá.

Nhóm riêng tư

Lớp học / Ảo

Giảng viên SCS có thể cung cấp hội thảo trên web tương tác cho nhóm của bạn - thu hút các cộng sự và đối tác từ nhiều cơ sở! Chúng tôi cũng sẽ đến cơ sở của bạn để đào tạo trực tiếp theo sự cho phép của các hạn chế COVID-19.

Đề xuất cho nhóm từ 6 người trở lên. Chọn từ một loạt các khóa học hoặc đào tạo tùy chỉnh.

Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các lựa chọn, nhận báo giá và lên lịch đào tạo cho nhóm của bạn.

Xem video