Khoáng sản và kim loại

Quản lý các rủi ro đạo đức, xã hội và môi trường liên quan đến kim loại và mỏ giúp phân biệt các sản phẩm trên thị trường và giúp bảo vệ uy tín của các nhà sản xuất và nhà bán lẻ. SCS cung cấp và một loạt các chứng chỉ của bên thứ ba dựa trên hiệu suất môi trường và xã hội để cho phép các nhà sản xuất đáp ứng các giao thức cần thiết và chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, chúng tôi có câu trả lời. Nếu bạn cần một cái gì đó, chúng tôi ở đây để giúp đỡ.