Ngày ong thế giới
Video

Ngày Ong Thế giới: Tìm hiểu Buzz là gì

22 Tháng Năm, 2018

Ngày Ong Thế giới tôn vinh những sinh vật quan trọng này, cùng với các loài thụ phấn khác, chịu trách nhiệm sinh sản của hơn 85% thực vật có hoa trên thế giới, bao gồm một lượng đáng kể cây lương thực của chúng ta. Xem video của chúng tôi để tìm hiểu thêm.


Đăng ký