Hội thảo trên web về Báo cáo Bền vững của Tư vấn SCS
Hội thảo trên web

Ghi lại hội thảo trên web: Báo cáo bền vững: Sự phát triển từ các khuôn khổ tự nguyện sang các tiêu chuẩn được quy định

Tháng Chín 13, 2023
Không gian Báo cáo Bền vững đã trải qua sự phát triển nhanh chóng với kỳ vọng chuyển từ báo cáo tự nguyện sang báo cáo bắt buộc trên nhiều khu vực pháp lý. Sự phát triển gần đây của các tiêu chuẩn mới và sự hợp nhất của các tiêu chuẩn khác đã thay đổi hơn nữa bối cảnh báo cáo ESG. Trong hội thảo trên web kéo dài 45 phút này, Bonnie Holman, Giám đốc điều hành, Tư vấn ESG tại SCS Consulting Services, đã thảo luận về những cập nhật lớn này và cung cấp sự rõ ràng cho các chuyên gia và công ty bền vững để hiểu cách thay đổi thực tiễn báo cáo.

Đăng ký