Ghi âm hội thảo trên web: Mùa báo cáo CDP TẠI ĐÂY! Các hành động bạn cần thực hiện ngay bây giờ Ghi âm
Hội thảo trên web

Ghi âm hội thảo trên web: Mùa báo cáo CDP TẠI ĐÂY! Các hành động bạn cần thực hiện ngay bây giờ Ghi âm

Tháng 2, 2023

Bonnie Holman của SCS Consulting Services, Giám đốc điều hành của ESG Consulting, Stephanie Ellis, Quản lý dự án cấp cao, và SCS Global Services'Giám đốc Chương trình Xác minh Dấu chân Khí nhà kính, Tavio Benetti, bao gồm các vấn đề sau trong bản ghi hội thảo trên web dài 30 phút này:

* Hiểu hướng dẫn báo cáo mới và các thay đổi và cập nhật quan trọng
* Những gì công ty của bạn nên làm ngay bây giờ để có một mùa báo cáo CDP ít căng thẳng
* Các bước chính và bài học kinh nghiệm để tích hợp vào các nỗ lực báo cáo của bạn
* CDP chấm điểm uy tín với kế hoạch chuyển đổi khí hậu như thế nào
* Tầm quan trọng của việc xác minh GHG trong chu kỳ báo cáo CDP của bạn


Đăng ký