Một mũi khoan đi vào nước làm cho nó văng lên
Hội thảo trên web

Hội thảo trên web: Thực trạng quản lý nước hiện tại

Tháng Bảy 27, 2022

Các mục tiêu quản lý nước và bổ sung nước của công ty ngày càng nghiêm trọng trên thị trường hiện tại, với các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn đến tác động của nó đối với ESG. Trong bản ghi hội thảo trên web này, SCS Global Services tham gia cùng với các tham luận viên từ Apple, BlueTriton Brands (trước đây là Nestle Waters NA) và Hội đồng Nước để thảo luận về cách các tổ chức quản lý các hoạt động quản lý nước, ưu tiên các vấn đề phù hợp nhất với các bên liên quan, vượt qua thách thức, lựa chọn chứng nhận lý tưởng và thực hiện các thực tiễn tốt nhất về nước của công ty.
 
Các chủ đề được đề cập:

  • • Làm thế nào các công ty đang làm việc hướng tới các mục tiêu quản lý và bổ sung nước
  • • Các hành động quản lý nước đang hỗ trợ báo cáo ESG của công ty như thế nào
  • • Các chứng nhận ngành hiện tại có sẵn để xác minh và xác nhận các hoạt động về nước
     

Đăng ký