Liên minh quản lý nước
Hội thảo trực tuyến

Quản lý nước theo tiêu chuẩn quốc tế của Liên minh quản lý nước (AWS)

19 Tháng bảy, 2018

Tìm hiểu Tiêu chuẩn AWS là gì và cách triển khai để chứng minh quản trị nước có trách nhiệm, cân bằng nước bền vững, chất lượng nước tốt và các địa điểm và giá trị liên quan đến nước lành mạnh.


Đăng ký