Hiểu quy tắc mới của SEC về tiết lộ khí hậu: Các doanh nghiệp cần làm gì ngay bây giờ!
Hội thảo trên web

Hiểu quy tắc mới của SEC về tiết lộ khí hậu: Các doanh nghiệp cần làm gì ngay bây giờ!

21 Tháng Năm, 2024

Với việc thông qua các quy tắc tiết lộ liên quan đến khí hậu được chờ đợi từ lâu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), các công ty đại chúng và các tổ chức phát hành tư nhân nước ngoài giờ đây sẽ phải đưa các tiết lộ rủi ro khí hậu toàn diện vào các báo cáo hàng năm và báo cáo đăng ký của họ. Quy tắc SEC đưa ra các yêu cầu tài chính khí hậu toàn diện chạy song song với những yêu cầu được công bố gần đây ở California, Châu Âu, Trung Quốc và các nơi khác. Điều hướng bối cảnh pháp lý toàn cầu mới có thể đặt ra những thách thức cho các công ty mới tiết lộ khí hậu và bị ảnh hưởng dưới nhiều khu vực pháp lý.

Giám đốc điều hành của SCS Consulting về ESG Consulting, Bonnie Holman và Giám đốc dự án kỹ thuật cao cấp, Eric Olson, thảo luận về các yêu cầu mới của SEC và báo cáo các phương pháp hay nhất bao gồm:

• Xác định các khía cạnh của quy tắc tiết lộ khí hậu mới của SEC

• Những công ty nào thuộc phạm vi của quy tắc

• Công bố rủi ro khí hậu bắt buộc, bao gồm phát thải khí nhà kính (GHG) và đảm bảo 

• Lịch trình thu thập / báo cáo dữ liệu và phương pháp báo cáo

• Quy tắc SEC phù hợp với bối cảnh pháp lý khí hậu toàn cầu đang phát triển như thế nào và các khuôn khổ khác (IFRS S2, TCFD, ESRS)

• Các bước công ty có thể thực hiện để sẵn sàng cho quy tắc


Đăng ký