Toàn cảnh cánh đồng
Hội thảo trên web

Tình trạng chơi trong nông nghiệp tái sinh: Chứng nhận bền vững đang phát triển như thế nào để giải quyết biến đổi khí hậu

Tháng 31, 2022

SCS Global Services là công ty hàng đầu về tính bền vững và cung cấp cho các công ty các công cụ để chứng minh hành động tích cực đối với việc bảo vệ khí hậu, đất đai và con người. Học hỏi từ các chuyên gia của chúng tôi cách thực hành và kết quả của nông nghiệp tái sinh đang được thực hiện trên thị trường để tạo ra tác động tích cực đến thế giới.

Loa:
Kevin Warner, Giám đốc Chứng nhận và Chiến lược ESG, SCS Global Services
Ann Marie Hourigan, Cố vấn chính về Tiêu chuẩn Chất lượng, Whole Foods Market
Alisa Gravitz, Giám đốc điều hành, Green America
Elizabeth Whitlow, Giám đốc điều hành, Regenerative Organic Alliance

Hội thảo trên web này là một phần của chuỗi "Thực phẩm và Nông nghiệp đang trỗi dậy: Khai thác sức mạnh của xác minh độc lập để nói chuyện với người tiêu dùng của bạn."


Đăng ký