Tăng cường thực thi hữu cơ
Bài viết

Tăng cường thực thi hữu cơ | Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tháng Hai 28, 2024

Sau thời gian thực thi kéo dài một năm, quy tắc cuối cùng về Tăng cường Thực thi Hữu cơ (SOE) của USDA sẽ có hiệu lực vào ngày 19/3/2024. Khi ngày này đến gần, SCS đang huy động để hỗ trợ các doanh nghiệp khi họ hợp lý hóa hoạt động và điều chỉnh quy trình làm việc để tuân thủ các quy định mới. Với quy tắc DNNN mới là thay đổi đáng kể nhất đối với Chương trình Hữu cơ Quốc gia (NOP) kể từ khi thành lập vào năm 2001, các công ty tham gia sản xuất, xử lý và bán các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ nên được chuẩn bị để hiểu và thực hiện những thay đổi này trước thời hạn. 

Dưới đây, SCS đã tổng hợp một số câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến các quy định mới của DNNN.

Quy tắc cuối cùng về Tăng cường Thực thi Hữu cơ (SOE) là gì?

Quy tắc cuối cùng của SOE, được công bố vào tháng 1/2023, là một sửa đổi đối với quy định hữu cơ của USDA được thiết kế để giảm gian lận trên thị trường hữu cơ. Quy tắc này nhằm mục đích đặc biệt tăng cường giám sát các nhà sản xuất, xử lý và chứng nhận hữu cơ, và cải thiện các cơ chế thực thi của USDA. Một phần lý do cho sự phát triển và thực hiện DNNN mới của USDA đến từ sự hiểu biết rằng trong những thập kỷ gần đây, chuỗi cung ứng hữu cơ ngày càng trở nên phức tạp - và do đó, rủi ro hơn về khả năng truy xuất nguồn gốc. DNNN không chỉ phục vụ để ngăn chặn gian lận dọc theo chuỗi cung ứng hữu cơ, mà còn để tăng cường giám sát trong chuỗi cung ứng hữu cơ.

DNNN làm gì?

Cuối cùng, USDA hy vọng sẽ giảm các trường hợp gian lận trong chuỗi cung ứng hữu cơ thông qua việc thực hiện SOE. Ngoài ra, như đã giải thích trong tờ thông tin của Dịch vụ Tiếp thị Nông nghiệp (AMS), quy tắc mới "bảo vệ tính toàn vẹn hữu cơ và củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào con dấu hữu cơ của USDA". Một số kết quả chính của DNNN bao gồm:

  • Giảm số lượng các thực thể không được chứng nhận trong chuỗi cung ứng hữu cơ
  • Yêu cầu bắt buộc sử dụng giấy chứng nhận nhập khẩu điện tử
  • Tăng cường lưu trữ hồ sơ để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng
  • Làm rõ thẩm quyền, Dịch vụ Tiếp thị Nông nghiệp (AMS) của USDA phải giám sát và thực thi thương mại hữu cơ
  • Tăng cường giám sát NOP của USDA đối với các đại lý chứng nhận được công nhận

Ai chịu tác động của DNNN?

USDA hy vọng rằng quy tắc SOE mới sẽ tác động đến tất cả các nhà sản xuất, chế biến và xử lý các sản phẩm hữu cơ, và tất cả các đại lý chứng nhận hữu cơ và thanh tra. Ngoài ra, hầu hết những người tham gia chuỗi cung ứng hữu cơ hiện không được chứng nhận hữu cơ sẽ cần phải được chứng nhận. Một trong những tác động đáng kể nhất của DNNN là yêu cầu hầu hết những người tham gia chuỗi cung ứng bao gồm môi giới, thương nhân, xuất khẩu và nhập khẩu phải có chứng nhận.

Ai cần được chứng nhận?

Quy tắc cuối cùng của DNNN nêu rõ ai sẽ cần được chứng nhận khi việc thực hiện quy định có hiệu lực vào ngày 19 tháng 3 năm 2024. Như Hiệp hội Thương mại Hữu cơ giải thích, việc mở rộng chứng nhận của DNNN bao gồm "các hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện bán hoặc giao dịch thay mặt cho người bán hoặc chính mình, nhập khẩu và / hoặc xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ". Các doanh nghiệp bán thành phần hữu cơ cho các doanh nghiệp khác sẽ cần phải được chứng nhận, bao gồm cả những doanh nghiệp bán một thành phần hữu cơ duy nhất với số lượng lớn hoặc dưới dạng sản phẩm phi bán lẻ.  Quy tắc nêu rõ rằng "hầu hết các hoạt động hoạt động ở giữa chuỗi cung ứng hữu cơ phải được chứng nhận hữu cơ" (xem đoạn này trong Đăng ký Liên bang), bao gồm tất cả các hoạt động xuất khẩu hoặc nhập khẩu sản phẩm đến và đi từ Hoa Kỳ. 

Ai đủ điều kiện được miễn trừ theo DNNN? 

Có rất ít cơ hội để được miễn trừ theo DNNN. Mặc dù các hoạt động được miễn trừ không bắt buộc phải được chứng nhận theo các quy định hữu cơ, chứng nhận thường là lựa chọn tốt hơn để loại bỏ sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng hữu cơ. Các hoạt động được mô tả trong 205.101 có thể được coi là miễn trừ, nhưng để chắc chắn, hãy liên hệ với Chương trình Hữu cơ SCS.

Các miễn trừ quan trọng nhất được cấp theo quy tắc mới là:

  • hoạt động là cơ sở bán lẻ và không chế biến nông sản hữu cơ 
  • Các hoạt động chỉ xử lý các sản phẩm đã được dán nhãn để bán lẻ được đặt trong các gói hoặc hộp kín, chống giả mạo và không được xử lý bằng cách khác. 

Ngoài ra còn có miễn trừ cho các nhà môi giới hải quan và các hoạt động chỉ sắp xếp cho việc vận chuyển, lưu trữ hoặc vận chuyển các sản phẩm hữu cơ, chẳng hạn như môi giới hậu cần.

Các hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ có phải được chứng nhận không?

SOE áp dụng cho các hoạt động cả trong và ngoài Hoa Kỳ. Bất kỳ hoạt động nào xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ đều yêu cầu chứng nhận, bao gồm cả nhà xuất khẩu sản phẩm bán lẻ.

Các nhà sản xuất được chứng nhận hữu cơ bên ngoài Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi SOE?

Tất cả các nhà sản xuất hữu cơ hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ và vận chuyển, nhập khẩu hoặc bán sang Hoa Kỳ sẽ yêu cầu chứng nhận. Các thực thể được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ với thỏa thuận tương đương được thiết lập với NOP (Canada, EU, Thụy Sĩ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan) sẽ không phải chứng nhận theo tiêu chuẩn NOP và có thể tiếp tục xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ của họ theo thỏa thuận tương đương đã thiết lập.

Giấy chứng nhận nhập khẩu NOP được quản lý như thế nào? 

Giấy chứng nhận nhập khẩu NOP được tạo ra bởi người chứng nhận được công nhận của nhà xuất khẩu trong Cơ sở dữ liệu toàn vẹn hữu cơ NOP (INTEGRITY), hoạt động như một cơ quan đăng ký các hoạt động hữu cơ được chứng nhận. Nhà xuất khẩu có trách nhiệm gửi yêu cầu chứng nhận nhập khẩu cho người chứng nhận của họ và trách nhiệm của nhà nhập khẩu tải dữ liệu chứng nhận nhập khẩu lên Môi trường thương mại tự động của Hải quan và Bảo vệ Biên giới như một phần của quy trình nộp đơn tiêu chuẩn.

Ai có thể truy cập Cơ sở dữ liệu toàn vẹn hữu cơ (OID)?

Giấy chứng nhận hữu cơ cũng sẽ được cấp từ OID theo quy định mới. Chứng chỉ được cấp bằng cách sử dụng dữ liệu chứa trong OID đều có thể truy cập và có sẵn để tải xuống bởi các thành viên của công chúng, có nghĩa là bất kỳ ai đóng vai trò tại bất kỳ điểm nào trong chuỗi cung ứng hữu cơ. Tuy nhiên, một số thông tin cụ thể (chẳng hạn như tên thương hiệu và danh sách sản phẩm) có trong 'phụ lục' của các chứng chỉ này sẽ tiếp tục chỉ được cung cấp cho các đại lý chứng nhận. 

OFPP là gì?

OFPP là viết tắt của Kế hoạch phòng chống gian lận hữu cơ, đây là một yêu cầu mới theo DNNN dự kiến sẽ là một phần của Kế hoạch hệ thống hữu cơ (OSP) của một thực thể.

OSP là gì?

OSP là viết tắt của Kế hoạch hệ thống hữu cơ - một cái gì đó mà mọi thực thể sẽ được mong đợi để tạo và thực hiện nếu họ chưa được chứng nhận. Theo Dịch vụ Tiếp thị Nông nghiệp USDA, việc tạo OSP là một phần quan trọng của quá trình cần thiết để đạt được chứng nhận cuối cùng.

Tôi có thể đi đâu để tìm hiểu thêm về DNNN?

SCS khuyến nghị bắt đầu với toàn văn quy tắc cuối cùng, trang web của Chương trình Hữu cơ Quốc gia, Tờ thông tin DNNN của Hiệp hội Thương mại Hữu cơ (OTA) và Tờ thông tin DNNN của Dịch vụ Tiếp thị Nông nghiệp (AMS). Cũng hữu ích là so sánh song song của USDA về ngôn ngữ quy định hữu cơ ban đầu và SOE mới. 

Công ty của tôi cần thêm sự giúp đỡ để điều hướng DNNN mới. SCS có thể làm gì?

SCS sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn liên quan đến DNNN và có thể giúp bạn xác định xem hoạt động của bạn có yêu cầu chứng nhận hay không. Vui lòng liên hệ với SCS ngay lập tức nếu bạn không chắc chắn về việc bạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi các quy định mới và chưa bắt đầu quá trình để được chứng nhận. Tìm hiểu thêm tại đây.  

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ned Halaby

Giám đốc bán hàng - Tuyên bố sản phẩm                                                        

+1-510-993-0235