Hội thảo trên web

Nghiên cứu của Stella McCartney: Con người tạo ra sợi cellulose từ 10 nguồn

Tháng Mười Hai 5, 2017

Nhà thiết kế xa xỉ Stella McCartney đã ủy thác một nghiên cứu Đánh giá Vòng đời (LCA) so sánh hiệu suất môi trường của mười nguồn sợi cellulose nhân tạo (MMCF) khác nhau, bao gồm rừng, đồn điền bạch đàn, tre, bông-linters, sợi lanh và quần áo tái chế. Đây là LCA đầu tiên đánh giá các kịch bản tìm nguồn cung ứng MMCF toàn cầu, bao gồm các hệ sinh thái trên cạn và nước ngọt từ các khu rừng có nguồn gốc cụ thể. Nghiên cứu được hoàn thành bởi SCS Global Services (SCS) vào tháng 10/2017. Hội thảo trên web này thảo luận về nghiên cứu LCA cung cấp thông tin chi tiết cho các thương hiệu, nhà thiết kế và nhà bán lẻ để đưa ra quyết định sáng suốt hơn về các nguồn sợi.
*Hội thảo trên web này ban đầu được ghi lại vào tháng 11 năm 2017.