Video

Starbucks công bố sáng kiến 'Cửa hàng xanh hơn'

Tháng Chín 14, 2018

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Starbucks, Kevin Johnson, đã công bố khuôn khổ "Cửa hàng xanh hơn Starbucks" và cam kết thiết kế, xây dựng và vận hành 10.000 "Cửa hàng xanh hơn" trên toàn cầu vào năm 2025. SCS Global Services đang hợp tác với Starbucks để kiểm toán và xác minh khuôn khổ này.